Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hever dyrevelferden med ny forskrift

Dårlig økonomi er ingen unnskyldning for dårlig grisestell, sier Norsvin

ENIGE: Staten og svinenæringa er enige om en ny forskrift for hold av svin. Foto: Øystein Heggdal
ENIGE: Staten og svinenæringa er enige om en ny forskrift for hold av svin. Foto: Øystein Heggdal

En samlet svinenæring er har etablert et dyrevelferdsprogram for å bedre velferden for gris. Programmet, der det blant annet stilles det krav om obligatoriske veterinærbesøk, kontroll gjennom slakteriene og kursing av alle som håndterer gris, gjøres obligatorisk for alle gjennom statens forskrift for hold av svin.

Et av målene er å gjøre det enklere å fange opp bønder som bryter regelverket. Dyrevelferdsprogrammet vil generere om lag 3 500 veterinærbesøk bare hos slaktegris. Avls- og smågrisbesetninger kommer i tillegg.

– Jeg er godt fornøyd med at hele næringen har tatt nødvendige grep for å bedre dyrevelferden for svin. Ved å gjøre programmet obligatorisk for alle som produserer svin, sikrer vi at alle er med på å løfte dyrevelferden, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Myndighetene og næringen selv arbeider sammen for å løse utfordringene i bransjen, og skal ha tett oppfølging av svinenæringen.

– Dette ikke er skippertaksarbeid, men langsiktig og kontinuerlig forbedring. Vi ser allerede at tiltakene virker og vi skal ha varig endring og effekt av dette arbeidet, sier landbruks- og matministeren.

TILSYN: Bare hos slaktegrisprodusenter vil dyrevelferdsprogrammet føre til 3 500 tilsyn av veterinær hvert år. Foto: Øystein Heggdal
TILSYN: Bare hos slaktegrisprodusenter vil dyrevelferdsprogrammet føre til 3 500 tilsyn av veterinær hvert år. Foto: Øystein Heggdal

I Norsvin ønsker de økt fokus på dyrevelferd velkommen. De arrangerte en studiering med dyrevelferd som tema i 2018 og planlegger en studiering om etologi til vinteren.

– Vi er også tydelige på at dårlig adferd rundt stell av dyr er uakseptabelt, og at dårlig økonomi ikke er noen unnskyldning for å stelle dårlig med dyra sine, sier styreleder Tor Henrik Jule til Norsvin sine nettsider.

De stadig strengere kravene til dyrevelferd, både gjennom endrede arealkrav, økt bruk av s trø- og rotemateriale og mer tidsbruk i produksjonen, påvirker økonomien til svinebøndene. Nå venter næringen på konkrete veiledere fra Mattilsynet som konkret forteller hva som er riktig praksis rundt avliving av gris som et eksempel.

Adferd og halebiting er eksempel på dyrevelferdsprosjekt som Norsvin allerede jobber med. Her er formålet å avdekke muligheten for å ta halebiting inn i avlsmålet.

Friskere gris med SPF er et annet prosjekt som har som ambisjon at all norsk gris skal ha SPF-status innen 2030. Det skal være med å løfte helsestatusen og dyrevelferden til norsk svinenæring til nye høyder.

– Skal vi nå målet i en slik ambisjon, vil det koste næringa en del i investering. Selv om næringa skal ta mye av kostnaden selv så forventer vi at det kommer bidrag i form av budsjettmidler i kommende jordbruksoppgjør, sier Tor Henrik Jule.

SPF: Målet er at både slaktegris-, avls- og smågrisprodusenter skal drive SPF-besetninger i 2030. Foto: Øystein Heggdal
SPF: Målet er at både slaktegris-, avls- og smågrisprodusenter skal drive SPF-besetninger i 2030. Foto: Øystein Heggdal

Neste artikkel

God effekt for både velferd og økonomi