Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Husdyrbøndene får nesten alt tilskuddet fra Innovasjon Norge

Nesten 90 prosent av tilskuddene fra Innovasjon Norge til landbruket går til husdyrbøndene.

Brorparten av innovasjonsmidlene går til fjøs, men i 2019 skal investeringer i planterproduksjon prioriteres. Foto: Torfinn Nærland
Brorparten av innovasjonsmidlene går til fjøs, men i 2019 skal investeringer i planterproduksjon prioriteres. Foto: Torfinn Nærland

Kornbønder vil ha støtte til korntørker, grønnsaksbønder vil ha støtte til lagerbygninger og husdyrbønder vil ha støtte til fjøs, men det er altså husdyrbøndene som stikker av med brorparten av tilskuddene fra Innovasjon Norge.

– Dette skyldes både at investeringsbehovet er stort innen husdyrproduksjon, samt at investeringsprosjektene er større og flere enn innen planteproduksjon, forklarte Olaug Bollestad, da hun la frem svaret på et skriftlig spørsmål om hvordan innovasjonsmidlene fordeler seg mellom ulike produksjoner i norsk landbruk. Det var stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet som stilte spørsmålet.

Fjøs og plantasjer

For investeringsprosjekter innen husdyrproduksjon og korn, rotvekster og andre 1- årige vekster dreier det seg om investeringer i bygninger.

Annonse

For kjernefrukt, steinfrukt og andre flerårige vekster dreier det seg om investeringer i plantasjer.

Tabellen viser hvor mange millioner kroner som er gitt i støtte fra Innovasjon Norge til ulike typer produsenter de siste fem årene.
Tabellen viser hvor mange millioner kroner som er gitt i støtte fra Innovasjon Norge til ulike typer produsenter de siste fem årene.

Nå skal grøntnæringen prioriteres

Bollestad understreker at det for 2019 er lagt inn føringer om at støtte til frukt- og grøntnæringen, veksthusnæringen og kornproduksjon skal prioriteres.

Neste artikkel

Mange vil ha trefjøs