KASTRERES: Veterinærstudenter øver på å kastrere grisunger. Fra venstre: Martin Örmen (veterinærstudent), Maria Thorell (veterinær), Laura Trimonyte (tekniker) og Kasia Romanowska-Mucha (tekniker) veileder.
KASTRERES: Veterinærstudenter øver på å kastrere grisunger. Fra venstre: Martin Örmen (veterinærstudent), Maria Thorell (veterinær), Laura Trimonyte (tekniker) og Kasia Romanowska-Mucha (tekniker) veileder.

Husdyrhospitalet som ligger midt i byen

Neste år flytter Veterinærhøgskolen fra sine gamle lokaler på Adamstuen i Oslo sentrum, til nye og topp moderne lokaler på Ås. Vi har besøkt produksjonsdyrklinikken, som utdanner fremtidens veterinærer og dyrepleiere.

Neste artikkel

Styrelederen