Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

I disse fire regionene er det ikke solgt nok melkekvote

Se hvor Staten ønsker å dra inn mer kvote, og hvor det er solgt mest.

I Akershus har nye selgere minst sjanse til å få solgt kvoten sin, mens i Rogaland var det enda to millioner liter som ikke var solgt. Arkivfoto
I Akershus har nye selgere minst sjanse til å få solgt kvoten sin, mens i Rogaland var det enda to millioner liter som ikke var solgt. Arkivfoto

I Akershus er interessen for å selge melkekvote stor. I motsatt ende av skalaen ligger melkebøndene i Rogaland. Der var det bare meldt inn 72 prosent av den ønskede mengden på vel 5,1 millioner liter.

Per 15. januar var det 548 melkeprodusenter som hadde meldt kvoten sin for salg til staten. Det samlede volumet var på snaut 48,9 millioner liter, mens målet har vært å inndra 40 millioner liter.

Av de 14 regionene er det meldt inn et større volum enn det som var avsatt, mens det i Rogaland, Hedmark, Oppland og Finnmark ikke er meldt inn nok melk til å fylle den avsatte oppkjøpsmengden enda.

I Finnmark er man riktig nok svært nære. I vår aller nordligste region har man nådd 96 prosent av den avsatte oppkjøpsmengden. Det er tre produsenter som har meldt melkekvoten for salg, noe som gir et gjennomsnittsbruk med en kvote på vel 180 tonn i kvote.

Kilde: Landbruksdirektoratet
Kilde: Landbruksdirektoratet

Rogaland er den regionen som er lengst unna å ta sin andel av kvotekuttene. Målet er å redusere den samlede kvoten med 7,1 millioner liter, og 15 dager etter at påmeldingen ble åpnet mangler det fremdeles 2 millioner liter. Det betyr at Rogaland har nådd 72 prosent av målet. Fristen for å melde inn kvoten for salg med dagens vilkår går ikke ut før den 31. mars.

Oslo og Akershus er den regionen der det så langt har vært størst interesse for å selge. Regionen sin andel av det flate kuttet er 750 000 liter, men per 17. januar hadde 16 produsenter meldt inn ønske om å selge i alt 2,1 millioner liter. Det er nesten tre ganger mer enn den avsatte oppkjøpsmengden.

Gjennomsnittskvoten som er meldt inn i de tidligere regionene Østfold og Vestfold fylke er på vel 140 000 liter. Oslo og tidligere Akershus ligger på vel 131 000 liter. Dette er regionene som følger nærmest Finnmark.

Annonse

Regionene med de minste gjennomsnittskvotene er Vestland, Oppland og Telemark, som alle ligger rundt 69 000 liter.

Det er meldt inn nesten 49 millioner liter melk for salg til staten, mens målet var 40 millioner liter. Arkivfoto
Det er meldt inn nesten 49 millioner liter melk for salg til staten, mens målet var 40 millioner liter. Arkivfoto

Selv om fristen for å melde interesse for å selge ikke går ut før 31. mars oppfordrer Landbruksdirektoratet melkeprodusenter som vurderer salg om å sende søknad så fort som mulig. Det samme gjelder de som har meldt inn salg, men som angrer seg.

– Vi har en sterk oppfordring til de som vil selge om å sende inn komplett søknad så fort som mulig, selv om det er en god stund til den formelle fristen, sier seksjonssjef Olav Sandlund til Landbruksdirektoratets nettside.

– Vi har samme oppfordring til de som eventuelt ønsker å trekke påmeldingen, vær så rask som mulig av hensyn til de som står på venteliste.

Landbruksdirektoratet har også sendt e-post eller brev til de som står på venteliste.

– Vi har stor forståelse for at det er krevende å vente, men saksbehandlingen vil nødvendigvis måtte ta noe tid.

Hva skjer hvis noen av de som kan sende salgssøknad velger å trekke seg?

– Da vil vi med en gang tilby den neste på ventelista å sende søknad om salg, sier Sandlund.

Neste artikkel

Går i bresjen for høyere norskandel