Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

I disse fylkene satses det mest på ammeku

Det ble 343 flere ammekubeetninger i Norge i 2017.

Det er i de tradisjonelt store ammekufylkene at det også er flest nye bønder som satser på kjøttfe.

Tallene fra storfekjøttkontrollen viser at antallet mordyr økte med 6 800, og at det ved årsskiftet var til sammen 92 000 mordyr hos landets 3 600 ammekuprodusenter.

Kilde: Årsmeldingen i storfekjøttkontrollen

I alt kom det til 343 nye ammekuprodusenter i løpet av fjoråret, og det er i fylkene med sterkest ammekumiljø fra før at satsingen er størst. I Oppland ble det 52 nye besetninger med mordyr, mens Rogaland fikk 50 nye besetninger. Ved årsskiftet hadde Rogaland 523 besetninger med mordyr, mens Oppland hadde 518.

Annonse

I statistikken for 2017 holdes trøndelagsfylkene fremdeles hver for seg, men med 583 besetninger vil sammenslåtte Trøndelag bli det største ammekufylket. Både nord og sør i Trøndelag var det 29 nye besetninger med mordyr i fjor.

Om vi måler veksten i besetninger i prosent er det ingen fylker som skiller seg ut med større eller mindre satsing. 45 prosent av besetniningene holder til i Oppland, Rogaland og Trøndelag, og disse fylkene stod også for 44 prosent av økningen i antall besetninger.

Kristian Hovde i Brumunddal er med å trekke opp gjennomsnittet for mordyr i Hemark opp til det høyeste i landet. Foto: Dag Idar Jøsang

Det er imidlertid tre andre fylker som er størst når vi teller antall dyr i hver besetning. Aller høyest på lista ligger ammekuprodusenter i Hedmark. Der har en gjennomsnittlig besetning 36 mordyr. I Vestfold og Akershus har gjennomsnittsbesetningene 30 mordyr.

Neste artikkel

Markedsregulator: Det er ikke rom for nyetableringer på storfe