Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Inviterer til seminar om utmarkas framtid

Hvordan blir beitebruken påvirket av annen bruk av utmarka? Og hvordan bør husdyrbrukere håndtere interessemotsetninger i beiteområdet? Det ønsker NIBIO å gi svar på etter prosjektet Futgraze.

NIBIO inviterer til seminar, hvor tema blant annet er konfliktdemping rundt utmarksressurser. Foto: Marit Glærum
NIBIO inviterer til seminar, hvor tema blant annet er konfliktdemping rundt utmarksressurser. Foto: Marit Glærum

Gjennom mange år, har beitebruken i utmarka blitt utsatt for økende press fra konkurrerende interesser som hytteutbytting, industri, fritidsaktiviteter og rovdyr. Enkelte steder blir konfliktnivet så høyt at beitebrukere i området ikke lenger orker å ha beitedyr gående i utmarka. Konsekvensene er blant annet redusert beitekvalitet, dårligere ressursutnyttelse, tap av biologisk mangfold og gjengroing i de områdene der beitedyra forsvinner eller antallet blir sterkt redusert.

Ifølge NIBIO er det store variasjoner i hvordan ulike beitelag håndterer utfordringene, og noen steder klarer beitenæringa å holde stand, tross et stort konfliktnivå. Derfor har de gjennom prosjektet "Futgraze - Mot ei framtid for utmarksbeitet", sett på hvordan endra bruk av utmarksressursene påvirker beitenæringa, og forsøkt å komme opp med noen strategier for hvordan man på best mulig måte bør forvalte, styre og drifte beiteområdene.

Annonse

Gjennom å studere ulike beiteområder med ulik organisering og ulike eierskap, vil prosjektet identifisere «beste praksis» og se på alternative måter å drifte beiteområdet på, skriver NIBIO. Håpet er at kunnskapen skal kunne bidra til å redusere konfiktnivået mellom beitebrukere og andre som vil ta i bruk arealet, og også beitebrukerne seg i mellom, for å sikre økt ressursutnyttelse av utmarka.

Prosjektet har foregått siden 2018, og skal avsluttes i løpet av 2021. Nå inviterer NIBIO til sluttseminar i prosjektet, hvor de blant annet vil legge fram strategiene for konfliktdemping som de har kommet fram til, og foreslå konkrete ordninger for å håndtere interessekonflikter rundt utmarksbeiter.

Seminaret holdes den 24. november på Lillehammer, mellom klokka 11 og 16. Det koster 250 kroner å delta.

Neste artikkel

Ønsker erfaringer fra storfebønder