Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jerseybønder bruker mest kjønnsseparert sæd

Melkeprodusenter med jersey i fjøset bruker kjønnsseparert sæd på nærmere 40 prosent av insemineringene. Tilsvarende tall for NRF-bønder er under 1 prosent.

Bruken av kjønnseparert sæd er svært utbredt i jersey-miljøet. Foto: Camilla Mellemstrand
Bruken av kjønnseparert sæd er svært utbredt i jersey-miljøet. Foto: Camilla Mellemstrand

At driftsopplegget i fjøset varierer fra bonde til bonde og at rasevalg påvirker hvordan man organiserer drifta si, er ikke noe nytt, men 2018-statistikken fra Kukontrollen bekrefter at det er stor forskjell på avlsstrategien avhengig av om man produserer melk på kombinasjonskua NRF eller om man satser på reine melkeraser som holstein eller jersey.

Mens bruken av kjønnsseparert semin er svært lav i NRF-besetninger, er den en mye mer utbredt hos melkeprodusenter med jersey eller holstein i fjøset.

Under én prosent

Mens bare 0,9 prosent av alle insemineringer på NRF er med kjønnsseparert sæd, er hele 38,6 prosent av alle jersey-insemineringer ved bruk av kjønnsseparert semin. I Holstein-populasjonen er 15 prosent av alle insemineringer med kjønnsseparert semin.

Leder i Norsk Holstein, Knut Johan Singstad, er blant dem som er med å trekke opp statistikken.

– Jeg bruker kjønnsseparert sæd på de beste melkekyrne og kjøttfesemin på de jeg ikke vil avle videre på, forteller melkeprodusenten.

Han legger til at en slik strategi er ganske vanlig blant holsteinbønder.

Annonse
I likhet med mange andre bønder med reine melkeraser inseminerer Knut Johan Singtad de beste melkekyrne med kjønnsseparert semin og de dårligste kyrne med kjøttfesemin. Foto: Camilla Mellemstrand
I likhet med mange andre bønder med reine melkeraser inseminerer Knut Johan Singtad de beste melkekyrne med kjønnsseparert semin og de dårligste kyrne med kjøttfesemin. Foto: Camilla Mellemstrand

Forskjell på slakt

Statistikken fra Kukontrollen visser at gjennomsnittlig slaktealder for okseslakt av ulike raser varierer. En holsteinokse er i snitt 554 dager når han slaktes, mens en jerseyokse slaktes etter 515 dager og en NRF-okse etter 539 dager.

Gjennomsnittlig slaktevekt for en holsteinokse er 299 kilo, mens tilsvarende tall for jerseyoksene er 204 kilo. NRF-oksene har en slaktevekt på 307 kilo når de slaktes.

Mens holstein- og jerseyoksene i snitt ender i slakteklasse O- og fettgruppe 2+, ender en gjennomsnittlig NRF-okse i slakteklasse 0 og fettgruppe 3-.

Neste artikkel

Går i bresjen for høyere norskandel