Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Justerer forholdstallet ned igjen

Melkeprodusentene får ikke produsere hele melkekvoten neste år.

I de ordinære kvotedrøftingene mellom Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er forholdstallet for disponibel kvote for kumelk satt til 0,98.

Forholdstallet for geitemelk har blitt satt enda lavere, til 0,94.

Annonse

Det betyr at en gjennomsnittlig norsk melkeprodusent, med en ordinær kvote på 196 tonn melk, neste år får en kvote på 192 tonn.

Forholdstallet er det samme som ved innledningen til 2018, men på grunn av tørken har forholdstallet blitt økt to ganger i år. Først til 0,99 og så til 1,04.

For geitemelk blir forholdstallet 0,94 også i 2019, som det har vært gjennom hele 2018. Her gikk Norges Bonde- og Småbrukarlag inn for å øke forholdstallet til 0,96 neste år.

Neste artikkel

Aukar betalinga for sommarmjølk neste år