Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kartlegger bakterier som gir luftveisinfeksjoner

Forskere vil også sikre grunnlaget for å si at Norge er fritt for Mycoplasma Bovis.

BAKTERIER: Norske forskere vil finne ut mer om bakteriene som forårsaker luftveissykdomer hos storfe. Arkivfoto
BAKTERIER: Norske forskere vil finne ut mer om bakteriene som forårsaker luftveissykdomer hos storfe. Arkivfoto

I prosjentet «Norwegian Airways» skal Veterinærinstituttet kartlegge hvilke bakterier som forårsaker luftveisinfeksjoner hos storfe i Norge, og om det forekommer resistens mot antibiotika.

Når man skal behandle luftveisinfeksjoner hos storfe er det penicillin som er førstevalget. En vellykket behandling forutsetter derfor at bakteriene er følsomme mot antibiotika. Nå har de norske forskerne som mål å skaffe seg bedre kunnskap om hva som avgjør om dyra blir sjuke, om smittedynamikken og de skal undersøke ulikheter mellom kjøttfe og melkeku.

Dette skal lede fram til bedre metoder for å undersøke årsaken til luftveisinfeksjoner. Det skriver Nina Svendsby og Åse Margrethe Sogstad i fagbladet Go’mørning. De to er henholdsvis fagdirektør dyrehelse og beredskap og spesialveterinær i Animalia

Med seg som samarbeidspartnere har Veterinærinstituttet både NMBU, Animalia, Tine og Geno.

Om vi har utfordringer med luftveisinfeksjoner hos storfe i Norge er ikke problemet mindre i resten av verden. Globalt er dette det største sykdomsproblemet man har i kjøttproduksjon og hos kalv i melkeproduksjon. De negative konsekvensene er store, både for økonomien til bonden og for dyrevelferden.

TAP: Luftveisinfeksjoner hos storfe fører til dårliger dyrevelferd og dårligere økonomi for bonden. Arkivfoto
TAP: Luftveisinfeksjoner hos storfe fører til dårliger dyrevelferd og dårligere økonomi for bonden. Arkivfoto

Dessuten fører sykdommen også til utslipp av klimagasser fordi den gir økt fôrforbruk og tidligere utrangering av dyr. Internasjonalt brukes det store mengder bredspektret antibiotika til behandling og forebygging, og multiresistente bakterier er vanlige.

Annonse

Norge er her i den unike situasjonen at smalspektrede penicilliner fortsatt ser ut til å være effektive. Årsaken er at de vanligste bakteriene er penicillinfølsomme og fraværet av Mycoplasma bovis, skriver Go’mørning.

Lungebetennelse, ørebetennelse, leddbetennelser og mastitt er eksempel på alvorlige sykdomstilstander som forårsakes av Mycoplasma bovis. Bakterien er en av 126 arter av mycoplasma, og det er enda ikke utviklet noen vaksine mot den.

M. bovis er ikke påvist hos norske storfe, og ble heller ikke påvist i pilotprosjektet Veterinærinstituttet gjennomførte i eit pilotprosjekt hos to oppfôringsbesetninger. Likevel er det behov for å sikre grunnlaget for å kunne si at Norge er fri for M. bovis, og det ønsker forskerne i prosjektet Norwegian Airways å skaffe bedre data på.

PILOT: 500 dyr fra 70 besetninger skal være med i pilotprosjektet som Veterinærinstituttet skal lede. Arkivfoto
PILOT: 500 dyr fra 70 besetninger skal være med i pilotprosjektet som Veterinærinstituttet skal lede. Arkivfoto

I dag er ikke M. bovis regulert i noe offentlig regelverk. En sikrere fristatus vil gi grunnlag for nasjonal listeføring og tiltak, mener forskerne. I KOORIMP, som er husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import, er det tilleggskrav om testing av storfe og oksesæd som importeres til Norge.

I Norge brukes bredspektret antibiotika relativt ofte til å behandle luftveisinfeksjoner hos storfe. Det gjøres uten kunnskap om hvilket agens som er årsaken til infeksjonen, og gjerne fordi det er arbeidskrevende å ta prøver fra lungene på levende dyr.

I tillegg er det naturlig for storfe å ha mange av bakteriene i de øvre luftveiene, uten at disse forårsaker sykdom. Det gjør det vanskelig å tolke prøvesvar. Forskerne har derfor som et mål å finne en prøvetakingsmetode som både er enkel å utføre i felt, og som gir prøver av god kvalitet for videre diagnostikk.

I prosjektet som starter opp høsten 2020 inngår 500 dyr fra 70 ulike besetninger.

Neste artikkel

CAE påvist i åtte geitebesetninger