Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KLF med på laget i nye Animalia

Skal eige 34 prosent av aksjeselskapet.

Nortura og KLF har gått sammen om å styrke samarbeidet og satse sterkere gjennom nye Animalia AS. Fra venstre: Rolf Gjermund Fjeldheim, Tor Arne Ruud og Bjørn-Ole Juul-Hansen. Foto: Animalia
Nortura og KLF har gått sammen om å styrke samarbeidet og satse sterkere gjennom nye Animalia AS. Fra venstre: Rolf Gjermund Fjeldheim, Tor Arne Ruud og Bjørn-Ole Juul-Hansen. Foto: Animalia

Fram til nyttår har Animalia formelt vært en avdeling hos Nortura, men i fjor høst ble det bestemt å danne aksjeselskapet Animalia, der Nortura eier 66 prosent og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) eier 34 prosent.

– Nortura og KLF har lenge samarbeidet om de faglige tjenestene som gjøres felles for hele bransjen, men et nytt og styrket Animalia AS betyr at partene ønsker å gå ytterligere et trinn videre, sier Tor Arne Ruud, som fortsetter som administrerende direktør i det nye selskapet.

Rolf Gjermund Fjeldheim fra Nortura er ny styreleder. Han forteller at Nortura og KLF ble enige om å styrke og videreutvikle det falige bransjenøytrale samarbeidet sommeren 2016. Det er gjort ved å skille Animalia organisatorisk fra markedsregulatoren Nortura ved å etablere et eget selskap.

– Intensjonen er å videreutvikle det faglie tilbudet og styrke nytteverdien av Animalias kompetanse for norsk kjøtt- og eggproduksjon langs hele verdikjeden, sier Fjeldheim.

Han får støtte fra Bjørn-Ole Juul-Hansen, som er administrerende direktør i KLF.

Annonse

– Animalia AS tilbyr norske bønder, bransjen og samfunnet kunnskap og kompetanse innen dyrehelse, husdyrkontroller, mattrygghet, råvare og foredling, kjøtt og egg i kostholdet, bærekraft, miljø og klima. Vi ønsker å optimalisere bransjens faglige ressurser og kompetanse gjennom et sterkt Animalia, og samtidig bidra til å sikre like konkurransevilkår for alle kjøtt- og fjørfebedrifter, store som små, sier han.

De generiske bransjenøytrale aktivitetene til Animalia er finansiert gjennom omsetningsavgiften. De senere årene har avgiften finansiert en ytterligere styrking av helsetjenestene for fjørfe, svin og sau, noe som igjen har resultert i et sterkt fagmijlp på dyrehelse og velferd. Fra årsskiftet ble også helsetjenesten for storfe en del av Animalia. De har tidligere vært en del av Tine.

I forretningsplanen går det fram at Animalias ambisjoner om å utvikle selskapet skal finansieres av forskning og salg av produkter og tjenester.

– Vi skal gjøre vårt for å bidra til at norske kjøtt- og eggprodukter er produsert på en slik måte at de kvalitetsmessig er blant de beste i verden gjennom hele verdikjeden. Et mål er at alle norske kjøtt- og eggprodusenter, både i primærproduksjonen og videre i verdikjeden vil se vår nytteverdi i sammenheng med sin egen produksjon. Eierne våre har store ambisjoner, og ønsker å både forsterke og fornye virksomheten vår. Det er ingen tvil om at flere av kjerneområdene våre vektlegges sterkere i bransjen og i samfunnet. Høy faglig kvalitet i hele verdikjeden skal sikre Norges langsiktige konkurranseevne når det gjelder husdyrproduksjon. Temaer som dyrevelferd, bærekraft og humanhelse vil fortsatt være aktuelle, og nye Animalia AS har et helt klart ansvar for å bidra til utvikling i næringen også på disse områdene, sier Tor Arne Ruud.

Neste artikkel

Variasjon i velferden for norske griser