Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krav om årlige veterinærbesøk

Det er nå klart at det vil komme et dyrevelferdsprogram for storfe. Når dette lanseres vil de produsentene som ikke innfrir kravene få mindre betalt ved levering av dyr til slakteri.

Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang
Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang

En arbeidsgruppe med representanter fra Tine, Q-meieriene, Tyr, Geno, KLF, Nortura, Helsetjenesten for storfe - Animalia, Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag jobber med en handlingsplan for dyrevelferd for storfe. Det viktigste punktet vil bli å utvikle og implementere et eget dyrevelferdsprogram for storfe, og her må partene ta stilling til hva som beskriver god dyrevelferd for ku, kalv og okse.

Skal omfatte alle

Harald Holm, prosjektleder i Helsetjenesten for storfe i Animalia, er tilbakeholden med å gi informasjon om hvilke krav som vil ligge i dyrevelferdsprogrammet. Men noen momenter sier han det er full enighet om i arbeidsgruppa:

- Velferdsprogrammet skal omfatte alle storfe, enten de er i melkeproduksjon eller i ammekubesetninger. Programmet skal prøves ut i noen utvalgte pilotområder fra 1. januar 2021. Det vil komme krav om at alle ammekubesetninger skal ha et årlig besøk av en veterinær. Tine-besetningene skal ha besøk av en rådgiver fra Tine.

Harald Holm sier veterinærene som skal gjøre denne jobben vil bli kurset.

- Veterinæren skal være en veileder for bonden.

Samme som for svin og fjørfe

Velferdsprogrammet for storfe vil på mange måter følge den samme malen som de etablerte velferdsprogrammene for svin, slaktekylling, kalkun og verpehøns.

Annonse

- Det vil ligge sanksjoner i bunn for de bøndene som ikke følger programmet. Dette kan enten være trekk eller manglende utbetaling av bonuser ved levering av melk og slakt.

Harald Holm er prosjektleder i Helsetjenesten for storfe i Animalia. Foto: Animalia
Harald Holm er prosjektleder i Helsetjenesten for storfe i Animalia. Foto: Animalia

- Holdningene er viktig

- Hvordan vil du beskrive situasjonen for storfe i Norge?

- Mange storfe har det veldig godt.

- Men hvor vil du si at skoen trykker?

- Holdningene til bonden er viktig. Det så vi godt i dokumentaren om svinebøndene. Min erfaring fra 20 år som praktiserende dyrlege er at holdingene til dyr varierer mye fra fjøs til fjøs, sier Holm.

Neste artikkel

Importen av ost øker kraftig