Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kristin ber om spleis til frittgående høner

Kristin Spanne Fausk trenger to millioner kroner til å bygge om til frittgående produksjon av egg, men banken sier nei. Nå håper hun på folkefinansiering.

Kristin Spanne Fausk ser seg nødt til å legge om fra miljøbur til frittgående produksjon. Banken sier nei. Nå håper hun på folkefinansiering.
Kristin Spanne Fausk ser seg nødt til å legge om fra miljøbur til frittgående produksjon. Banken sier nei. Nå håper hun på folkefinansiering.

Det var klar tale fra pakkeriet. Fra januar 2021 kan de ikke garantere for mottak av egg fra miljøbur.

– Vi leverte de siste eggene andre uka i januar. Hønene ble slaktet like etter, så nå står huset tomt, forteller Kristin Spanne Fausk, til Norsk Landbruk.

I praksis betyr dette at Nortura-produsenten fra Finnøy i Rogaland har levert sine siste egg allerede dette året.

– Hønene slaktes ved 76–78 uker, og da vil vi ikke rekke et helt innsett før 2021. Til det risikoen for stor, sier Fausk til Norsk Landbruk.

Valgte bort frittgående

Fausk har drevet med egg siden hun tok over familiegården i 2009. For å oppfylle regelverket som ville komme i 2012, ble det investert i miljøbur.

– Jeg valgte miljøinnredning ut ifra et dyrevelferdsperspektiv. Jeg har sett hvordan store flokker kan pikke i hjel ekelthøner, og det ville jeg ikke ha i min produksjon, sier Fausk.

Drifta på gården:

Eggproduksjon i miljøbur på 7500 høner.

Ammekuproduksjon på 17 mordyr, i hovedsak Charolais.

Areal: 200 dekar, hvorav halvparten er dyrket.

Stadig mindre marked

Senere har stadig flere dagligvarekjeder satt frittgående som et krav til leverandører. For Nortura sine produsenter er det tidligere sagt at all eggproduksjon skal være frittgående innen 2024.

– Men det har gått mye fortere enn vi hadde regnet med. Forbrukerne har vært veldig ivrige med å ønske seg egg fra frittgående høner, sier seniorrådgiver Sissel Stumlien i Nortura totalmarked.

Annonse

Hun forteller at markedet for egg fra miljøbur blir stadig mindre. I 2020 vil kun 10 prosent av alle Norturas egg komme fra driftsopplegg med miljøbur.

– Alle de store kjedene har gått over til frittgående. Nå er det kun noen enkeltstående butikker som ikke er tilknyttet noen kjede, pluss noen hoteller og kafeer som vil ta imot, sier Stumlien.

Må investere to millioner

Produsenten på Finnøy ser nå ingen annen utvei enn å bytte ut innredningen med et frittgående system, såkalt aviar.

En ombygging koster omtrent to millioner kroner, og Fausk og ektemannen har allerede høy gjeldsbelastning på grunn av investeringer til blant annet egg og ammeku.

– Vi får ikke mer lån i banken, sier Fausk til Norsk Landbruk.

Har opprettet en spleis

Fausk håper på hjelp via folkefinansiering, og har opprettet en spleis der kjente og ukjente kan bidra. Foreløpig er det kommet inn drøyt 20.000 kroner på et mål om to millioner.

– Tanken er å få inn tilstrekkelig med egenkapital, slik at banken vil være med videre, forteller Fausk til Norsk Landbruk.

Hun håper å synliggjøre hvor utfordrende det er å være matprodusent, der regelverk og forbrukerpreferanser stadig endres, og produsenten må investere for å tilpasse drifta.

– Det siste du gjør som bonde er å spørre andre om hjelp. Dette er jo en slags nymotens form for tigging der du blottstiller din egen økonomi og situasjon. Men jeg har ingenting å tape. Vi må bare prøve, sier Fausk.

PS: Dersom ombyggingen ikke blir gjennomført, vil pengene bli tilbakeført til giverne.

Neste artikkel

Bedre hverdag med nytt fjøs