Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kritiser Tine for pseudovitenskap

Skolemelk-kartonger påstår kornsirkler oppstår på “uforklarlig vis”

“Kornsirkler er et fenomen som kan oppstå i åkeren. Kornsirkler dannes når felter av kornet på uforklarlig vis legger seg ned slik at det oppstår geometriske mønstre” står det og lese på skolemelk-kartonger som Tine har bruk siden 2013. At kornsirkler er uforklarlige har falt enkelte skeptikere litt tungt for brystet all den tid at det er svært lite uforklarlig rundt kornsirkler.

– Mener dere også at det å trykke denne type (i beste fall) psuedovitenskapelige fakta på skolemelken er forenelig med deres verdi om å «Bygge tillit», skriver Christoffer Lorang Dahl på Tine sine facebook-side.

Christoffer Lorang Dahl mener det ikke er forenelig med Tines verdier å skrive at kornsirkler oppstår på "uforklarlig vis".

Han berømmer Tines ønske om å skape nysgjerrighet og fascinasjon for kunnskap og fakta, men mener det må kunne finnes nok av annen spennende informasjon det er mindre kontroversielt å bruke.

– Problemet i mine øyne er at fenomenet kornsirkler ikke er uforklarlig i det hele tatt, det er godt dokumentert at dette er menneskeskapt, sier Dahl.

Kommentaren har i tillegg blitt delt av blant annet foreningen Skepsis Norge, og i skrivende stund ryr det inn med nye kreative forslag Tine kan trykke på skolemelka som at “ingen helt veit hva formen er på jorda” eller at Gry Jannicke Jarlum jobber i Tines informasjonsavdeling.

Tine svarer med at denne bildeserien ble laget av et eksternt byrå og at tanken var dette skulle gi informasjon, skape begeistring og vekke nysgjerrigheten til barna. Deres offisielle oppfatning vedrørende kornsirkler er at det kan forekomme flere teorier om hvordan de er dannet, men at teksten vil bli fjernet ved neste endring av design.

Annonse

– Å undre seg over noe man har trodd er uforklarlige fenomener er noe mennesker har gjort i all tid. Det har skapt nysgjerrighet som igjen har gjort at vitenskapsmenn har gjort store fremskritt. Samtidig ønsker vi ikke å skape forvirring, denne vil fjernes ved neste designendring, sier pressevakt i Tine Mimmi Granli Jensen.

Og denne designendringen kan ikke komme raskt nok ifølge leder i Nord Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag Olav Liseter.

– Det er for dårlig av Tine å bare skylde på et eksternt byrå de har leid inn. Jeg skjønner det er mulig å gjøre en feil, men de trenger ikke drive med ansvarsfraskrivelse for det, sier Liseter som også Tine-eier og melkeprodusent.

Dahl er heller ikke videre imponert av svarene han har fått fra Tine.

– Jeg synes for så vidt de har fremstått som profesjonelle og klart å svare med en passende mengde folkelighet på den mer humoristiske delen av spørsmålet mitt, men når de legger skyld på en tredjepart uten å ta tydelig eierskap til faktafeilen blir jeg skuffet. Titusenvis av barn har blitt feilinformert og Tine burde følgelig tatt saken på alvor.

At det skal “forekomme flere teorier” om hvordan kornsirkler oppstår mener Liseter ikke oppfordrer til kritisk tenkning eller gir barn et åpent sinn.

– Det er et uttrykk der det heter: “Det er bra med et åpent sinn, men ikke så åpent at hjernen detter ut”. Jeg husker ikke hvem det var som sa det, men det passer veldig bra i denne sammenhengen, sier Liseter.

Neste artikkel

Automatisk spyling av klauver både forfra og bakfra