Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kugalskap oppdaget i Storbritannia

Et enkelttilfelle av den fryktede sykdommen kugalskap er oppdaget i Sommerset, England.

ALVORLIG: Siden 2014 har det blitt oppdaget 15 tilfeller av kugalskap i Storbritannia, melder Nationen. Nå er et nytt tilfelle funnet. Kua på bildet har ingenting med saken å gjøre. Foto: Kristin Bergo
ALVORLIG: Siden 2014 har det blitt oppdaget 15 tilfeller av kugalskap i Storbritannia, melder Nationen. Nå er et nytt tilfelle funnet. Kua på bildet har ingenting med saken å gjøre. Foto: Kristin Bergo

I september ble det oppdaget et tilfelle av Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) eller såkalt kugalskap, på en enkelt ku i en besetning i Sommerset, i Sørvest-England. Det melder det britiske mattilsynet, Animal and Plant Health Agency i en pressemelding.

DE RAPPORTERER at kua allerede var død da sykdommen ble påvist, og at besetningen nå er under strenge restriksjoner, mens de forsøker å finne opphavet til smitten. Samtidig mener de at tilfellet ikke utgjør noen helserisiko for konsumenter, og de anser risikostatus for kugalskap som uendret og under kontroll.

IFØLGE STORE NORSKE LEKSIKON skyldes den dødelige sykdommen et prion, som hovedsakelig rammer hjernen til storfe, men som også kan spre seg til mennesker ved inntak av infisert kjøtt. Kugalskap ble først oppdaget i Storbritannia på 80-tallet, og førte til et stort og alvorlig utbrudd der et stort antall storfe måtte avlives for å få kontroll, og flere mennsker døde. Man antar at sykdommen oppstod av at storfe fikk servert prioninfisert kjøttbeinmel som ikke var tilstrekkelig varmebehandlet.

Derfor ble bruken av kjøttbeinmel forbudt å bruke som fôr til husdyr i Norge rundt år 2000. Nå er det imidlertid besluttet at deler av forbudet som gjelder kylling og svin skal oppheves i Norge og EU, melder Bondebladet. Det vil framover igjen være lovlig å gi prosessert kyllingpotein til gris, og griseprotein til kylling.

DET NYE TILFELLET i Storbritannia har blant annet ført til at Kina på nytt forbyr all import av britisk storfekjøtt inntil videre. Forbudet har strengt tatt vært gjeldende helt siden det forrige store utbruddet og fram til 2018, men i praksis har ikke Kina startet importen opp igjen. Derfor medfører det nye forbudet ingen endring i handelen mellom de to landene.

I Norge har vi kun hatt ett enkelt tilfelle av kugalskap, og det var i 2015. Men det ble konstatert at det var en atypisk variant av sykdommen, som kan oppstå spontant og som heller ikke er smittsom .

Neste artikkel

Henter halve fôrrasjonen på beite