Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kvigene blir stadig feitere

Men det er mulig å opprettholde en daglig tilvekst på over 900 gram også på grovfôrbaserte dietter med lite kraftfôr, fastslår Hilde Lyby Wærp i en fersk doktorgrad.

Melkeprodusenter flest vil ha kvigene til å vokse raskt, slik at de så fort som mulig kan begynne å produserer melk. Problemet med rask framfôring er at mange da også blir for feite. Illustrasjonsfoto: Camilla Mellemstrand.
Melkeprodusenter flest vil ha kvigene til å vokse raskt, slik at de så fort som mulig kan begynne å produserer melk. Problemet med rask framfôring er at mange da også blir for feite. Illustrasjonsfoto: Camilla Mellemstrand.

Kvigeoppdrett er dyrt, og en rekrutteringskvige til melkeproduksjon gir ingen inntekt før hun begynner å produsere melk.

Derfor er det ønskelig at den ikke-produserende oppdrettsfasen er så kort som mulig. Dette fordrer en rask tilvekst for å få kvigene til å bli store på kort tid. Kviger som får energirikt fôr vokser raskere, men de vil også ha en tendens til å bli feitere.

70 prosent er for feite

I 2017 ble over 70 prosent av slaktede kviger og unge kyr i Norge klassifisert som overfeite, og tallet ser ut til å være økende.

Dette representerer potensielle problemer for norske melkebønder: En akseptabel økonomi i melkeproduksjonen er avhengig av å ha sunne kyr som kan gi mye melk. Dette er kyr som har en effektiv utnyttelse av fôret. Det vil si at man ønsker at kua skal bruke mest mulig av næringen i fôret til å produsere melk og kjøtt, framfor å bli feit.

– Kyr som legger på seg mye fett, bruker mye kostbart fôr på å produsere et produkt forbrukeren ikke ønsker. I tillegg vet vi at kyr som er feite ved kalving, løper en større risiko for å utvikle helseproblemer, forklarer Lyby Wærp i en pressemelding.

Annonse

På tross av mye forskning på sammenhengen mellom fôring og tilvekst, har man ikke lykkes med å utvikle en fôringsprotokoll som sikrer at dette ikke skjer.

Noe av årsaken kan være at det fremdeles er mye man ikke vet om reguleringen av stoffskiftet hos kviger i vekst.

Norsk Rødt Fe under lupen

Resultatene i doktorgradsarbeidet til stipendiat Hilde Lyby Wærp viser at kviger av Norsk Rødt Fe er i stand til å opprettholde en tilvekst på over 900 gram per dag selv på grovforbaserte dietter med lite kraftfôr.

Arbeidet hennes viser også at en rask fremfôring med kalving ved 22 måneders alder kan gjennomføres uten negative effekter på total melkeytelse gjennom 3 laktasjoner.

Doktorgradsarbeidet er basert på et stort fôringsforsøk hvor kviger av rasen Norsk Rødt Fe er oppdrettet med ulike mengder energi og protein i fôret.

Wærp har registrert hvor raskt kvigene vokste, og hvor feite de ble.

 Ekspert på kvigefôring: Hilde Lyby Wærp har funnet ut at kviger kan vokse tilstrekkelig på en diett som hovedsakelig består av grovfôr. Foto: Håkon Sparre, NMBU
Ekspert på kvigefôring: Hilde Lyby Wærp har funnet ut at kviger kan vokse tilstrekkelig på en diett som hovedsakelig består av grovfôr. Foto: Håkon Sparre, NMBU

Neste artikkel

Slik planlegger du melkeproduksjonen i 2021