Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lager du Årets husdyrvideo?

Finn frem mobilen og bli med i vår videokonkurranse.

OPPTAK: Sæterliv og dyr i utmark egner seg gjerne godt på film - men vi vil ha ditt bidrag om dyra så måtte være hjemme og inne i fjøset - vi gleder oss til å se!Foto: Marit Glærum.
OPPTAK: Sæterliv og dyr i utmark egner seg gjerne godt på film - men vi vil ha ditt bidrag om dyra så måtte være hjemme og inne i fjøset - vi gleder oss til å se!Foto: Marit Glærum.

Det er beitetid for noen av husdyra våre, en ypperlig anledning til å ta frem mobilen og filme litt!

Vi i Norsk Landbruk-redaksjonen inviterer leserne til å sende inn bidrag til kåringen av Årets husdyrvideo. Vi ønsker oss bidrag fra hele landet, og du kan gjerne bruke materiale du allerede har filmet så lenge det er fra inneværende år. Inne og ute er like interessant. Lamming, grising, melking og mere til. Vi gjerne vil se bilder av alt som hører til, fra innhøsting av fôr til utkjøring av møkk. Maskinene er altså velkomne, så lenge husdyra får hovedfokus.

Kriteriene for å delta finner du i faktaboksen under, sammen med resten av reglene som må følges for å delta i kåringene. En av de viktigste reglene er at videoene ikke må publiseres på for eksempel Youtube før de er publisert på norsklandbruk.no.

Vi publiserer innsendte bidrag fortløpende, men siste fristen for å sende inn bidrag er 1. oktober. Vi setter pris på om du skriver noen linjer om hvem du er, hvor du bor og hvem vi ser i filmen, forutsatt at vedkommende gir deg sitt samtykke til dette. Og husk; ingen bidrag er for små, eller for dårlige!

SNURR FILM!

Konkurranseregler Årets husdyrvideo 2022

Bildemateriale for Årets husdyrvideo kan være fra alle husdyrproduksjoner.

Frist for innsending av bidrag er 1. oktober

Videomateriale sendes til redaksjon@norsklandbruk.no via filemail.com eller lignende fildelingsprogram. VIKTIG: Bidrag som allerede er publisert (for eksempel på Youtube), eller publiseres før bidraget legges ut på norsklandbruk.no, er ikke kvalifisert til å delta.

Det er innsenders ansvar å ha gyldig rettighet/lisens for musikk som brukes i videoen. Informasjon om musikken må sendes inn sammen med videoen.

Om det filmes eller tas bilder til videoen ved hjelp av drone, er innsender selv ansvarlig for å følge regelverket som gjelder for bruk av droner. For å gjøre seg kjent med hvilke krav som gjelder anbefaler vi å bruke Luftfartstilsynets nettsider.

Bildematerialet må være tatt i Norge og stamme fra 2022.

Du kan kun delta med video du selv har fotografert, og én innsender kan delta med maksimalt ett bidrag per kåring.

Anbefalt lengde på video er 2-3 minutter. Maks tillatte lengde på er 4 minutter.

Navn på personer i videoene må være med hvis personene er identifiserbare. Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelt andre personer i videoene.

Personopplysninger vil bli lagret i forbindelse med bilder som arkiveres i Tun Medias fotoarkiv.

Ved bilder av barn må foreldre samtykke på barnets vegne inntil barnet er 15 år.

Arrangørene av konkurransen forbeholder seg retten til å offentliggjøre innsendte bilder samt bruke bildene i egne kommunikasjonskanaler.

Neste artikkel

Nullvisjon for dødsulykker