Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lavere grisingsprosent med enkeltinseminasjon

Å inseminere bare en gang kan bli kostbart.

Å inseminere purkene bare en gang vil i følge Norsvin's tall ikke gi færre levendefødte unger. Foto: Øystein Heggdal.
Å inseminere purkene bare en gang vil i følge Norsvin's tall ikke gi færre levendefødte unger. Foto: Øystein Heggdal.

– På blant annet sosiale medier har det vært innlegg og diskusjoner om overgang fra å inseminere flere dager etter hverandre til å kun foreta en enkelt­inseminasjon. Enkelte produsenter ­forteller om gode erfaringer med enkeltinseminasjon. Motivet for å endre rutiner til færre inseminasjoner er kostnadsbeseparing ved å kjøpe færre sæddoser, samt å oppnå lavere kullstørrelse, skriver Norsvin på sine sider.

Dersom purka inseminert kun en gang er det en enkeltinseminasjon. Er det inseminert to ganger, som oftest to dager etter hverandre, er det snakk om en dobbeltinseminasjon. Er det tre inseminasjoner i perioden kalles det trippelinseminasjon.

Resultatet av beregninger Norsvin har gjort viser at kullstørrelsen i liten grad påvirkes av om det insemineres en eller to ganger. Men grisingsprosenten er drastisk dårligere. Ved enkeltinseminasjon er andelen purker som blir drektige 10 prosent lavere enn ved dobbeltinseminasjon.

Annonse

– Disse resultatene stemmer godt med det som er funnet i tidligere undersøkelser. Enkelt kan vi si at enten så treffer du med inseminasjonstidspunktet slik at purka blir drektig, eller så bommer du og purka løper om etter inseminasjonen, skriver avlsorganisasjonen.

Hensikten med dobbeltinseminasjon er å gardere seg med flere inseminasjoner slik at det er større sjanse for å treffe med inseminasjonen i forhold til purkas eggløsning. Sæden har som bekjent begrenset levetid inne i purka etter en inseminasjon. Og for at purka skal bli drektig må det være levende sæd til stede ved eggløsningen. God brunstkontroll er uansett en forutsetning for å få høy grisingsprosent. Høy grisingsprosent er igjen en nødvendighet for å oppnå gode resultater i smågrisproduksjonen. Spesielt hos ungpurker er risikoen stor ved kun å foreta en enkelt inseminasjon.

Ut fra resultater i Ingris er det reelt høyere risiko for at purka ikke blir drektig om den insemineres bare en gang.

– Ei eller flere planlagt drektige purker som løper om og går tom vil tilsvare færre kull og salgbare griser, og står for en langt høyere kostnad i produksjonen enn innkjøp av flere sæddoser. Utstrakt bruk av enkelt­inseminasjon for å spare på sæddosene kan derfor bli en dyr affære, konkluderer Norsvin.

Neste artikkel

Analyserer helsa i svinebesetninga