Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lavere sjukdomsforekomst hos ammeku

Overvåkningen av BRSV/BCoV godt i gang.

Tine oppfordrer ammekubønder til å fortsette og sende inn prøver slik at de kan få enda bedre oversikt over sykdomsstatusen. Foto: Camilla Mellemstrand.
Tine oppfordrer ammekubønder til å fortsette og sende inn prøver slik at de kan få enda bedre oversikt over sykdomsstatusen. Foto: Camilla Mellemstrand.

Tidligere i høst satte en samlet storfenæring i gang en nasjonal dugnad for å redusere, og forhåpentligvis utrydde, to vanlige virussykdommer hos kalver. Virussykdommene det er snakk om er luftveissykdommen BRSV og BCoV som forårsaker diaré.

Les også: Redusert kalvedødelighet.

BRA SÅ LANGT

Kontrollprogrammet startet opp i slutten av august og siden da har Mastittlaboratoriet i Molde mottatt samleprøver fra førstelaktasjonskyr og blodprøver fra kalv/ungdyr. Resultatene er i følge Tine svært oppløftende.

Les også: Norske bønder best i antibiotika-klassen.

FARGEKODING

For å belønne produsenter med friske dyr har det blitt innført et system der alle vurderes etter en trafikklysfarge: Grønn, gul eller rød besetning. På den måten kan kalvekjøperen selv bestemme hvilken risiko man vil ta. Å bli rød besetning hindrer ingen i å selge kalver, men man får mindre betalt for kalvene enn om man har en grønn besetning.

Annonse

Les også: Slik blir med kvitt smitten.

BEDRE STATUS PÅ AMMEKYR

Av de innsendte samleprøvene er cirka 50 prosent grønne, mens av blodprøvene som kommer inn er cirka 75 prosent grønne. Det har også kommet inn blodprøver fra rundt 100 ammekubesetninger der resultatene foreløpig viser en forekomst av røde besetninger på bare 13 prosent.

- Dette er en lavere forekomst enn hos melkeprodusenter, men resultatene er foreløpige og vi oppfordrer alle ammekubesetninger til å fortsette å sende inn prøver, skriver Tine.

Neste artikkel

Kartlegger mage/tarmparasitter