Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lavere utslipp fra svinekjøtt

Ny studie viser effekten av norsk produksjon

Friske griser som vokser raskt spiser mindre fôr og produserer mindre klimaavtrykk. Foto: Marit Glærum
Friske griser som vokser raskt spiser mindre fôr og produserer mindre klimaavtrykk. Foto: Marit Glærum

I en ny studie publisert det vitenskapelige tidsskriftet Livestock Science i oktober viser to norske forskere at utslippene per kilo svinekjøtt i Norge ligger langt under det globale gjennomsnittet.

Studien har brukt IPCC-metodikk på faktiske produksjonsresultater fra 632 norske gårdsbruk og viser at utslippene per kilo svinekjøtt ligger 2,37 kilo CO2-ekvivalenter.

Dette er langt lavere enn hva internasjonale studier viser. Eksempelvis viser matvaretabellen til Framtiden i Våre Hender (FIVH) at utslippene per kilo svinekjøtt ligger nesten dobbelt så høyt på 4,5 kilo CO2 ekvivalenter.

Annonse

Forskjellen kommer av at norske griser er friskere, vokser raskere, purkene får flere grisunger og slaktegrisene spiser mye mindre fôr enn det globale snittet.

I følge den nye studien har de beste besetningene i dag med den høyeste helsestatusen (SPF) ut 2,24 kilo CO2-ekvivalenter per kilo, og de beste hanngrisene nærmer seg 2 kilo CO2-ekvivalenter per kilo kjøtt.

Til sammenlikning har, ifølge matvaretabellen til FIVH, druer, avokado, epler (import), banan, vannmelon og planteoljer utslipp som ligger rundt 1,3 kilo CO2-ekvivalenter per kilo. Og da er det ikke korrigert for næringsinnhold.

I tillegg til at utslippene er lave, går de også nedover finner forskerne. Mellom 2014 og 2019 minket utslippene med seks prosent per kilo kjøtt grunnet avl og bedrede produksjonsresultater.

Neste artikkel

Norsvin kåret årets beste avlsbesetninger