Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lek hindrer slossing

Foto: Marit Glærum
Foto: Marit Glærum
Annonse

I et forsøk ved Sveriges lantbruksuniversitet ble søsken fra ti grisekull inndelt i to grupper, hvor den ene halvparten fikk tilgang på tau, baller og dekk, i tillegg til halm. De hadde tilgang til leker både før og etter avvennning. Kullsøsken med tilgang til leker utførte mindre uønsket adferd, og undersøkte også innredninga mindre. Denne typen stimuli kan altså minske negativ adferd noe, også hos unge griser, men forsøket viste også at tilveksten blir noe dårligere, særlig før avvenning.

Neste artikkel

Norsvin får 6,3 mill til frysing av griseembryoer