Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Leverte den første dyrehelserapporten

Veterinærinstituttet har samlet sine vurderinger av helse- og velferdssituasjonen for landdyr i Norge i en nasjonal dyrehelserapport.

VIKTIG: En god sykdomssituasjon er av stor verdi. Det å oppnå, og beholde, en slik situasjon, krever god samhandling mellom myndigheter, husdyrnæringene, forskninga og forvaltningsstøtteinstitusjoner.
VIKTIG: En god sykdomssituasjon er av stor verdi. Det å oppnå, og beholde, en slik situasjon, krever god samhandling mellom myndigheter, husdyrnæringene, forskninga og forvaltningsstøtteinstitusjoner.

Dyrehelserapporten gir et samlet overblikk over status for dyrehelse og –velferd i Norge. Rapporten presenterer data fra Veterinærinstituttets undersøkelser, nasjonale overvåkingsprogrammer, risikovurderinger og øvrig forskning og kunnskapsutvikling om landdyrs helse og velferd i 2019. I tillegg er data og analyser fra andre kilder vist til. Rapporten ble overlevert til Mattilsynet ved administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i desember.

– I INTERNASJONAL SAMMENHENG er norsk dyrehelse i verdenstoppen. Den gode dyrehelsa har ikke kommet av seg selv, selv om Norges geografiske plassering og avstand mellom besetninger, bidrar positivt. Det daglige arbeidet med smittevern og biosikkerhet hos alle som driver med dyr, er en særdeles viktig forutsetning for å opprettholde god sykdomsstatus. Globalisering og klimaendringer gjør at en slik status ikke kan tas for gitt, så kontinuerlig oppmerksomhet og årvåkenhet er derfor grunnleggende for å forhindre sykdommer i å etablere seg og spre seg, skriver ansvarlig redaktør for rapporten, Merete Hofshagen, innledningsvis.

Annonse

For de fleste dyrearter er det, i tillegg til en generell statusbeskrivelse, trukket fram én eksisterende sykdom/problemstilling og én mulig trussel, som er beskrevet mer i detalj. I tillegg har dyrevelferd, antibiotikaforbruk og -resistens og fôrtrygghet, fått egne kapitler i rapporten.

– DENNE FØRSTE RAPPORTEN er slett ikke perfekt, og den kommer ut sent på året, noe som vil forbedres sterkt allerede for 2020-rapporten. Tips om hva som kan gjøre de kommende utgavene av rapporten enda bedre, samt påpeking av eventuelle feil, mottas med takk, skriver Hofshagen.

Rapporten finner du i sin helhet på Veterinærinstituttet sine sider.

TRUSSEL: Biosikkerhet er den mest effektive måten å forebygge overføring av sykdom fra andre dyr (tamme og ville) eller mellom mennesker og husdyr. For eksempel er sannsynligheten for direkte smitte av sykdommer fra villsvin til tamsvin stor, dersom tamsvin holdes utendørs i områder med villsvin.
TRUSSEL: Biosikkerhet er den mest effektive måten å forebygge overføring av sykdom fra andre dyr (tamme og ville) eller mellom mennesker og husdyr. For eksempel er sannsynligheten for direkte smitte av sykdommer fra villsvin til tamsvin stor, dersom tamsvin holdes utendørs i områder med villsvin.

Neste artikkel

Fritt for paratuberkulose