Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lite antibiotikaresistent APP i Norge

I motsetning til en del andre land er antibiotikaresistensen til bakterien Actinobacillus pleuropneumoniae i norske griser, lav.

VANLIG: Bakterien APP er trolig svært utbredt blant svin i Norge. I motsetning til andre land er bakterien imidlertid i liten grad antibiotikaresistent. Foto: May Linda Schjolberg
VANLIG: Bakterien APP er trolig svært utbredt blant svin i Norge. I motsetning til andre land er bakterien imidlertid i liten grad antibiotikaresistent. Foto: May Linda Schjolberg

SVINEHELSE I sitt doktogradsarbeid om luftveisinfeksjoner i norske svinebesetninger, fant universitetslektor Miriam Cohen at det ofte er bakterien Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) som er årsaken til sykdom, skriver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i en pressemelding.

AV DE 19 VARIANTENE av bakterien som er oppdaget på verdensbasis, er det nummer åtte (APP8) som er mest utbredt blant norske svin. Analyser av genene til bakteriene viste også at de hovedsakelig spres ved direkte kontakt mellom griser. Spredning mellom besetninger forekommer derfor først og fremst på grunn av handel og forflytning av levende dyr.

Annonse

SIDEN DEN NORSKE svinepopulasjonen i hovedsak er lukket for dyr fra andre land, skiller også APP-bakteriene hos norske gris seg vesentlig fra APP-bakteriene i for eksempel Danmark og Storbritannia. Blant annet var forekomsten av gener for antibiotikaresistens lav i de norske bakterieisolatene, skriver NMBU. Dette har sammenheng med lavt antibiotikaforbruk i Norge, og lite overføring av antibiotikaresistens og smittestoff fra andre land.

NÅR DET GJELDER smittvern, kunne ikke Cohen finne vesentlige forskjeller i smittvernpraksis ved besetninger som hadde utbrudd av APP, sammenlignet med de som ikke hadde det. Hun fant imidlertid APP-bakterier i større eller mindre grad i de fleste besetninger hun undersøkte, noe som kan tyde på at internt smittevern kan være viktig for å unngå større utbrudd.

Neste artikkel

Stadig flere 100-tonnere