Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lite følsomt for byggekostnad

Danske tall viser at det er liten forskjell i økonomien mellom dyrt og billig slaktegrisfjøs

Avregningspris har mye mer å si for økonomien i slaktegrisproduksjon enn byggeprisen viser danske tall.

Den danske landbruksrådgivningen Seges har sammenliknet økonomien i fire typer danske slaktegrisfjøs og finner at det er veldig små forskjeller i økonomien mellom en billig og en dyr løsning.

Pressede marginer i dansk svineproduksjon har de siste årene gjort at det har dukket opp nye fjøs-typer til framfôring av slaktegris. En av de billige fjøs-variantene kalles for “rundbuestald”, der to binger og en midtgang deler på tak og vegger bygd i runde sandwichelementer. Disse klarer danskene å bygge, uten kraftfôrsiloer, for rundt 4700 kroner per slaktegrisplass.

I den andre enden har Seges sett på mer konvensjonelle slaktegrisfjøs, lik de vi bygger i Norge. De koster rundt 5400 kroner per slaktegrisplass. Tilsvarende vil et norsk slaktegrisfjøs med 650 plasser koste rundt åtte millioner kroner, eller 12 300 kroner per slaktegrisplass.

Seges har forutsatt at det er mulig å opprettholde samme produksjonsresultat i de ulike typene slaktegrisfjøs og de har brukt en avregningspris på 14,71 kroner per kilo.

Annonse

– Det er avregningsprisen, langt mer enn byggeprisen, som påvirker økonomien i slaktegrisproduksjon, sier økonomirådgiver i Seges Nikolaj Kleis Nielsen, til Landbrugsavisen.

Nullpunktet for billig-fjøsene ligger på en avregningspris på 12,63 kroner, mens nullpunktet for de dyrere slaktegrisfjøsene ligger 20 øre høyere. Oppfordringen fra økonomirådgiveren er å lage omhyggelige sårbarhetsanalyser før en går i gang og bygger.

Den lille besparelsen et billigere slaktegrisfjøs gir kan fort bli spist opp om kredittinstitusjoner eller banker vurderer levetiden til det billige fjøset bare en anelse kortere enn på dyrere fjøs, finner Seges.

I beregningene har de regnet med en fôrpris på 2,10 kroner per kilo og et fôrforbruk på 2,66 fôrenheter per kilo tilvekst.

Neste artikkel

Norske grisebønder har aldri produsert bedre