Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lite sau, men mye lam på reguleringslager

Høstens fokus på sauekjøtt har redusert reguleringslageret av sau betraktelig. Samtidig har beholdningen av lam mer enn doblet seg fra året før.

Salget av sauekjøtt økte betraktelig i siste del av 2019. Samtidig gikk salg av lammekjøtt tilsvarende ned. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Salget av sauekjøtt økte betraktelig i siste del av 2019. Samtidig gikk salg av lammekjøtt tilsvarende ned. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Fagsjef for småfe, Finn Avdem, melder at Nortura har slakta 690 000 lam i 2019. Det er en nedgang på 7 prosent, som tilsvarer 54 000 lam, sammenlignet med 2018.

HØY STANDARD

Til tross for færre slakta lam kan Avdem melde at kjøttet holdt god kvalitet. 82,5 prosent av lammene var i stjernelam-kvalitet, en økning på 4,1 prosent fra året før. Det var fylkene Buskerud og Rogaland som leverte flest stjernelam. I gjennomsnitt hadde slaktene fra hele landet en slaktevekt på 18,8 kg, kvalitetsklasse R og fettgruppe 2+.

Annonse

FOKUS PÅ SAU

I fjor gikk tilførselen av sau til Nortura ned med 24 prosent. Samtidig har samvirket opplevd en salgsvekst av sau på rundt 1400 tonn, men på den annen side er salgsnedgangen på lam omtrent like stor. Derfor går Nortura inn i 2020 med kun 26 tonn med sauekjøtt på reguleringslager, men 2 891 tonn lammekjøtt. Det er nesten dobbelt så mye lammekjøtt på lager, sammenlignet med året før.

Det økte salget av sauekjøtt setter Nortura i sammenheng med rabatter på kjøtt fra reguleringslager, eksport og økt fokus på sauekjøtt etter NRK-programmet Matsjokket.

Neste artikkel

Nullutslipp og mer bærekraftig storfekjøtt