Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Liten risiko for fugleinfluensa i Norge

Selv om det er oppdaget fugleinfluensa i Danmark, vurderer Mattilsynet risikoen for spredning til Norge som lav.

FØLGER MED: Mattilsynet følger situasjonen tett etter funn av fugleinfluensavirus i Danmark. Arkivfoto: Norsk Landbruk
FØLGER MED: Mattilsynet følger situasjonen tett etter funn av fugleinfluensavirus i Danmark. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Den danske Fødevarestyrelsen kan melde at det har blitt oppdaget alvorlig fugleinfluensa av typen H5N5 hos en vandrefalk, som ble funnet død på Lolland, sør i landet. Tidligere i høst har også Tyskland, Storbritannia og Nederland funnet fugler med fugleinfluensa, men av typen H5N8. Kun ett enkelt tilfelle av den samme influensatypen som finnes i Danmark, er også oppdaget i Tyskland, skriver Fødevarestyrelsen.

Som følge av sykdomsutbruddet i Europa, har myndighetene i Danmark besluttet å heve risikonivået for fugleinfluensa fra «meget lav» til «høy», som er det høyeste nivået.

IFØLGE FØDEVARESTYRELSEN er det foreløpig ikke meldt om smitte fra fugl til mennesker av den typen fugleinfluensa som for tida er i omløp, men smitten er alvorlig for fjørfe. Danske myndigheter ber derfor fjørfeholdere i landet om å sikre at besetningene ikke kan komme i kontakt med ville fugler.

I NORGE FØLGER MATTILSYNET situasjonen tett, og har løpende kontakt med Veterinærinstituttet om utviklinga.

Annonse

– Det er per nå lav risiko i Norge. Basert på tidligere års erfaringer er det lite sannsynlig at Norge blir berørt av hovedtrekket som fuglene har nå på høsten, langs den sydvestlige trekkruten fra østlige hekkeområder. Mattilsynet er ikke kjent med at det foreligger kunnskap om endrede trekkruter som vil endre risikoen for introduksjon av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) til Norge høsten 2020. Tidligere har både Sverige, Finland og Danmark fått påvist HPAI i fjørfe og viltlevende fugler, men HPAI har aldri blitt påvist i Norge, skriver Mattilsynet i en e-post til Norsk Landbruk.

Utifra dagens situasjon vurderer de at det heller ikke er behov for å innføre portforbud for landets fjørfebesetninger, slik de har gjort ved tidligere utbrudd.

– Dette kan selvsagt endre seg på kort varsel. Dersom det blir aktuelt vil vi gå bredt ut med informasjon om hvordan det skal praktiseres, skriver de.

Neste artikkel

Mattilsynet svarer på kritikken