Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Må dokumentere dyrevelferden for verpehøns

Penger holdes tilbake på avregningen inntil alle krav i dyrevelferdsprogrammet er bekreftet oppfylt.

Fra 1. januar må eggprodusenter kunne dokumentere at dyrevelferden er i tråd med et nytt dyrevelferdsprogram. Foto: Øystein Heggdal
Fra 1. januar må eggprodusenter kunne dokumentere at dyrevelferden er i tråd med et nytt dyrevelferdsprogram. Foto: Øystein Heggdal

Fra årsskiftet tre det nye dyrevelferdsprogrammet for verpehøns i kraft. Hovedmålet med dyrevelferdsprogrammet (DVP) er å dokumentere god dyrevelferd for verpehøns gjennom produksjonsperioden.

For å oppfylle kravene må produsenten kunne dokumentere at produksjonsstyringa er god, at det blir drevet et systematisk forebyggende helsearbeid og at en tredjepart har revidert og gått god for at produsenten har etterlevd regelverket. Dyrevelferdsprogrammet gjelder for alle eggprodusenter med 1 000 høner eller mer, noe som i praksis omfatter mer enn 99 prosent av alle norske verpehøner.

Annonse

DVP Verpehøns stiller krav om minst et minst et besøk per innsett for å kontrollere helseovervåkinga. Det er også krav om at at nødvendige data i produksjonskontroller skal registreres og at det er intern og ekstern KSL-revisjon, samt at alle produsenter har gjennomført kompetansekurs.

For å kunne straffe produsenter som ikke følger opp dyrevelferdsprogrammet økonomisk skal den enkelte varemottakeren fortløpende trekke 10 øre per kilo over avregningen. Disse pengene betales tilbake til produsenten ved innsettets slutt, etter at nødvendige produksjonsdata er registrert i den elektroniske produksjonskontrollen og helseovervåkningsbesøket er gjennomført.

Neste artikkel

Nok et utbrudd i Rogaland