Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mange regelbrudd, men få alvorlige

Mattilsynet har vært på tilsyn i svinebesetninger

ROTEMATERIALE: Det er i all hovedsak regelbrudd knyttet til strø og rotemateriale Mattilsynet finner når de er på tilsyn i norske svinebesetninger.
ROTEMATERIALE: Det er i all hovedsak regelbrudd knyttet til strø og rotemateriale Mattilsynet finner når de er på tilsyn i norske svinebesetninger.

I løpet av i år og neste år skal Mattilsynet gjennomføre 600 tilsyn i norske svinebesetninger. Hittil har de vært på tilsyn i 168 besetninger hvorav de fant brudd på regelverket i 54,8 prosent av besetningene, men få av disse er alvorlige skriver Mattilsynet i en pressemelding.

– Det er mange tilsyn igjen, og det er derfor viktig å ikke trekke konklusjoner utfra disse foreløpige funnene. Antallet er viktig for å få et tilstrekkelig grunnlag for å kunne si noe om velferden for svin i Norge, sier seksjonssjef dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud.

Hun er leder av styringsgruppen for Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022 og melder at i all hovedsak så er det flest avvik som gjelder manglende eller for lite strø i bingen til grisen. Om det er lite strø og rotemateriale eller helt fravær av strø og rotemateriale fremgår ikke av registreringene til Mattilsynet.

Dette er de viktigste funnene hittil;

I over 60 prosent av tilsynene der det ble funnet regelbrudd, var det brudd på ett eller to av totalt åtte sjekkpunkter for slaktegris og ti for smågris.

Mattilsynet har så langt i kampanjen ikke funnet alvorlig vanskjøtsel i noen av svineholdene. Forhold i denne kategorien omfatter tilfeller der flere dyr er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, vanntilgang og stell.

Mattilsynet har så langt i kampanjen ikke funnet noe som gir grunnlag for å melde noen til politiet, avvikle svinehold eller fatte vedtak om reduksjon av dyretallet.

Mattilsynet har så langt i kampanjen ikke funnet brudd på regelverket knyttet til fiksering av purker.

Én svineprodusent er ilagt overtredelsesgebyr.

Den samme produsenten har fått delvis aktivitetsforbud, som følge av gjentakende regelbrudd over flere år.

Det er utført 26 tilsyn med veterinærers legemiddelbruk ved kastrering av gris. Det er ikke avdekket noen regelbrudd.

Neste artikkel

Til topps i Ingris