Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mange vil ha trefjøs

I fjor delte Innovasjon Norge ut 33,6 millioner kroner ekstra til bønder som valgte å sette opp nye driftsbygninger i tre.

Tilskudd: Alle som velger nybygg i tre, kan søke om å få inntil 400 000 kroner i ekstra investeringstilskudd fra Innovasjon Norge. Arkivfoto: Norsk Landbruk
Tilskudd: Alle som velger nybygg i tre, kan søke om å få inntil 400 000 kroner i ekstra investeringstilskudd fra Innovasjon Norge. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Etter jordbruksforhandlingene i 2019 ble det innført en ordning som sikrer ekstra støtte til bønder som velger å bygge klimavennlige fjøs i treverk. Ordninga har vist seg å ha god effekt, og ifølge NTB var det 140 bønder som fikk tildelt dette klimatilskuddet i 2020. Totalt ble 33,6 millioner kroner delt ut som ekstra tilskudd, i tillegg til det ordinære investeringstilskuddet.

– Vi har som mål at de prosjektene vi støtter, skal bli mer bærekraftige og klima- og miljøvennlige. Her bidrar landbruket til dette målet, sier direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, i pressemeldinga fra NTB.

Det er i Innlandet fylke at aller flest har vist interesse for ordninga, og her fikk hele 34 prosjekter over ti millioner kroner ekstra tilskudd til sammen, for å velge å bygge nytt i tre. Nasjonalt er det desidert flest driftsbygninger knytta til melkeproduksjon som har fått støtte gjennom ordninga, men også ammeku, sau og korntørker har fått bevilga ekstra penger.

Annonse

Ordninga, som kan innebære opptil 400 000 kroner i ekstra investeringstilskudd per prosjekt, skal i første omgang gjelde fram til 2022, skriver NTB.

Neste artikkel

Landbruket skal være i førersetet