Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Markedsregulator: Det er ikke rom for nyetableringer på storfe

Vi er svært nær markedsbalanse på storfe

De siste åra har nye ammekufjøs poppet opp som paddehatter. Den utviklingen kan ikke fortsette, mener Ole Nikolai Skulberg, direktør for Nortura Totalmarked. Foto: Øystein Heggdal
De siste åra har nye ammekufjøs poppet opp som paddehatter. Den utviklingen kan ikke fortsette, mener Ole Nikolai Skulberg, direktør for Nortura Totalmarked. Foto: Øystein Heggdal

Denne uka kom Nortura totalmarkeds prognose for 2019, og den viser at tiden med stor underdekning på storfe, er over.

Svært nær markedsbalanse

Prognosen viser en underdekning på 3500 tonn i 2019, men med 2750 tonn på reguleringslager ved inngangen til året er vi likevel svært når markedsbalanse.

– Endringen fra å ha stor underdekning til å nærme oss markedsdekning har gått raskt. Vi må ta innover oss at salget av storfe går tilbake samtidig som produksjonen øker. Det er ikke rom for nyetableringer for storfe, sier Ole Nikolai Skulberg, som er direktør i Nortura Totalmarked.

Tørken førte til mer slakting

Prognosene tar utgangspunkt i en reduksjon i tilførslene av storfe på ca. fire prosent.

Annonse

– Det meste skyldes redusert slakting av okse, men det ligger også inne en reduksjon i kvigeslaktingen. Det forutsettes en økning i slaktevektene på okse på åtte-ni kilo, sier Skulberg.

De reduserte tilførslene i 2019 må sees i sammenheng med at det ble slaktet mye storfe i 2018 på grunn av tørken. Sammenlignet med 2017 er det en økning i tilførslene.

Forutsetter redusert salg

Mordyrtallet økte med 3 600 fra oktober 2017 til oktober 2018 og er forventet å stabiliseres i 2019.

Det er forventet fortsatt økning for ammeku, mens antall melkekyr prognoseres å gå ned.

I prognosen legges det til grunn en reduksjon i engrossalget av storfe på en prosent sammenlignet med 2018.

Neste artikkel

Valgte flistalle til melkekua