LÅGE KOSTNADER: Mjølkestallen frå 1995 gjer ennå jobben i fjøset til Marianne Skeie Callaghan. Det er med å halde driftskostnadene nede.
LÅGE KOSTNADER: Mjølkestallen frå 1995 gjer ennå jobben i fjøset til Marianne Skeie Callaghan. Det er med å halde driftskostnadene nede.

Med stålkontroll på kostnadene

KARMØY: For Marianne Skeie Callaghan er det ikkje aktuelt å kjøpe eller leige meir kvote for å oppretthalde mjølkeproduksjonen. Hennar strategi er å halde kostnadene nede.

Neste artikkel

Hold laktasjonen i gang i sommer