Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Metanhemmer reduserte utslipp med 35 prosent

Dansk fôringsforsøk med metanhemmeren Bovaer ga enorm reduksjon i metanutslippet uten å gå ut over melkeytelsen.

TEST: Nå skal danske besetninger med holstein og jersey også gjennom tester der de får det metanhemmende fôrtilskuddet Bovaer. Arkivfoto: Dag Idar Jøsang
TEST: Nå skal danske besetninger med holstein og jersey også gjennom tester der de får det metanhemmende fôrtilskuddet Bovaer. Arkivfoto: Dag Idar Jøsang

– Vi er nå kommet langt med å teste Bovaer i en melkekubesetning med 320 av rasen Rød Dansk Melkerase (RDM). De foreløpige resultatene viser at stoffet kan redusere metanutslippene med 35 prosent, uten at det påvirker verken ytelse eller fôropptak, forteller Nikolaj Ingemann, som har vært prosjektleder for forsøket, til landbruksinfo.dk.

DET ER SEGES INNOVATION SOM har gjennomført forsøket med fôrtilskuddet Bovaer, som også er kjent under navnet 3NOP. Bovaer er nå godkjent i EU og er forventet å være i handelen fra april. Forsøket til Seges er utført i en melkebesetning med 320 kyr.

– Vi har hørt og snakket mye om at ny teknologi vil redusere metanutslipp fra kyr, og det er banebrytende at vi nå har en teknologi som ser ut til å virke. Reduksjonen svarer til at vi reduserer klimaavtrykket til melk med 15-20 prosent, forteller prosjektlederen.

Hvis fôrtilskuddet brukes i alle konvensjonelle melkebesetninger i Danmark har Seges regnet ut at det vil bringe dansk storfeproduksjon tett på Folketinget sitt mål om en reduksjon på én million tonn CO2 i 2030, som ligger i landbruksavtalen om grønn omstilling.

BOVAER HAR TIDLIGERE BLITT testet i universitetsforsøk, men Seges Innovation sitt forsøk er det første praksisforsøket som er utført i Nord-Europa. Nicolaj Ingemann understreker likevel at det er behov for å gjøre flere forsøk.

Annonse
REDUKSJON: Hos rød dansk melkerase gikk metanutslippene ned med 35 prosent da de fikk det metanhemmende fôrtilskuddet Bovaer. Arkivfoto: Norsk Landbruk
REDUKSJON: Hos rød dansk melkerase gikk metanutslippene ned med 35 prosent da de fikk det metanhemmende fôrtilskuddet Bovaer. Arkivfoto: Norsk Landbruk

– Vi har testet Bovaer på én rase i én besetning. Vi skal teste ut fôrtilskuddet i flere besetninger. Forsøket vårt tyder på at fôringsmanagement har betydning for hvilken effekt stoffet har, akkurat som andre forsøk har vist at både innholdet av fordøyelig fiber (NDF) i fôrrasjonen, og grovfôrandelen har betydning. Derfor er det behov for testing i både holstein, jersey og RDM-bestninger med ulike mengder, fôrblandinger og blandeprosedyrer for fullfôr, samt fôringsmanagement. På den måten vil vi få mer kunnskap om hvordan vi kan oppnå en så stor reduksjon i metanutslipp som mulig, og hvordan vi får utnyttet fôrtilskuddet best mulig, uansett rase og forhold, forklarer Ingemann.

I FORSØKET BLE DET BRUK OM lag 60 mg/kg tørrstoff, noe som tilsvarer 1,25 g per ku per dag. I følge Nicolaj Ingemann kan det være en grense for hvor høyt man skal då i doseringen. Da Aarhus Universitet forsøkte en daglig dose på 80 mg/kg ts påvirket det både fôropptaket og melkeytelsen negativt.

Samtidig er det en betydelig kostnad per ku allerede ved å bruke 60 mg per kilo tørrstoff. I følge Seges forventer de at prisen i Danmark vil ligge på rundt 1 eurocent per liter melk, eller nesten 10 norske øre. I Danmark tilsvarer det rundt 1 200 norske kroner per ku i økte fôringsutgifter for en ku av en stor rase.

Tidligere har Norsk Landbruk omtalt at forsøk med Bovaer i Canada har vist reduksjon i metanutslipp på 30 prosent.

Neste artikkel

Dyrebilsjåfør med ambisjoner