Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mister for mye fjør

Helsetjenesten starter kartlegging.

FJØRLØSE: Alvorlig fjørtap ut til å ha økt i omfang hos frittgående høner. Arkivfoto: Bondebladet.
FJØRLØSE: Alvorlig fjørtap ut til å ha økt i omfang hos frittgående høner. Arkivfoto: Bondebladet.

- Den siste perioden ser alvorlig fjørtap ut til å ha økt i omfang. Negative effekter av fjørtap inkluderer redusert dyrevelferd, økt fôrforbruk og negativt omdømme, og næringen ønsker å ta tak i denne utfordringen. For å kunne sette inn målrettede tiltak er vi avhengige av å forstå årsaken til fjørtapet, skriver Helsetjenesten for fjørfe.

De ønsker seg nå flokker til studie og kartlegging, og ber fjørfeprodusenter med frittgående høner (både konvensjonelle og økologiske) i alderen 30 – 50 uker som opplever et unormalt høy fjørtap, og hvor mer enn halvparten av dyrene har fjørløse områder på mer enn 5 cm, om å ta kontakt.

- Dersom fjørtapet skyldes fjørhakking, kreves andre tiltak enn om fjørtapet skyldes fôr eller indre faktorer i høna. Vi ønsker derfor å følge opp flokker som opplever et plutselig og unormalt stort fjørtap for å bekrefte/avkrefte om fjørplukking er årsaken, sier de.

Annonse

Det som skal gjøres i de aktuelle flokkene er å observere flokkens atferd direkte og se etter tegn på fjørplukking, og videoopptak i flokken i 24 timer for å avdekke atferder som ikke kommer til uttrykk når mennesker er tilstede i flokken. Det blir også undersøkelse av fjør i strøet.

- Hvis fjærtapet skyldes hakking vil vi forvente at det ikke er mye fjør i strøet, siden fuglene ofte spiser opp fjørene, forklarer Helsetjenesten.

Videre må de sjekke om det er fjør i fordøyelseskanalen for dersom hønene plukker og spiser fjør forventer de å finne fjør i mage/tarmkanalen. De trenger også relevant data om flokken, inkludert fôrforbruk, vannfôrbruk, miljøparameter, produksjonsresultater, oppaler, parasittstatus og fôrprøver.

Studien er en del av prosjekt Velferdshøna, et forskningsprosjekt hvor Animalia, Nortura, KLF, Den Stolte Hane, Toten Egg og Jonas H Meling deltar.

Neste artikkel

Yngre og tyngre lam