Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mot balanse i svinekjøttmarkedet

Stor reduksjon i svineproduksjonen

I fjor høst var det anslag som tilsa en overproduksjon på svin på over 10 000 tonn i 2019, men redusert produksjon hos svinebønder har ført til at at det er utsikter til et marked nesten i balanse innen utgangen av 2019.

Det har skjedd svært mye i løpet av de tre siste prognosene for 2019, og markedsbalansen har etter hvert blitt redusert med hele 6.400 tonn, skriver Norsvin i en pressemelding.

Grunnen til denne store snuoperasjonen er en kombinasjon av markedsregulators tiltak og at svineprodusentene har redusert bedekninger for å bidra til bedre markedsbalanse.

I den siste prognosen er det nå en reduksjon i produksjonen på hele fem prosent sammenlignet med 2018. Bak dette tallet ligger en reduksjon i antall bedekninger på sju prosent, en fortsatt effektivitetsøkning på tre prosent og en moderat økning i slaktevektene.

Annonse

I tillegg regner de med at salget av svinekjøtt vil gå ned i overkant av 1 prosent sammenlignet med 2018.

Ved inngangen til året lå det 2.600 tonn gris på reguleringslageret. Holder prognosen stikk, vil dette lageret være redusert til 1.600 tonn ved årets slutt.

Markedsbalanse fra mars og ut 2019 viser at det vil bli en underdekning på 1000 ton svinekjøtt året sett under ett. Med uttak fra reguleringslager vil det være 1600 tonn på lager i slutten av desember i år.

Dersom markedsprognosen for 2019 fordeles utover året, ser vi at 1. tertial har 1.427 tonn for mye, 2. tertial 389 tonn for mye og siste tertial 2847 tonn svinekjøtt for lite.

Norsvins salg av sæd viser fortsatt nedgang. Gjennomsnittet for de siste tre månedene, der siste måned er februar, viser 10,7 prosent nedgang i forhold til samme periode året før. Salget som gir slaktegris i 2019 har 8,7 prosent nedgang.

Neste artikkel

Kjenner på ansvaret