Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå blir det strengere pelsdyr-regler

Reglene for mink i gruppehold er utviklet av pelsdyrnæringa selv.

Skal du holde mink i grupper, er du fra januar 2018 pålagt å følge et dyrevelferdsprogram. Foto: Liv Jorunn D. Sagmo.
Skal du holde mink i grupper, er du fra januar 2018 pålagt å følge et dyrevelferdsprogram. Foto: Liv Jorunn D. Sagmo.

Fra 1. januar 2018 innføres et strengere regelverk for oppdrett av mink og rev, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

- De nye reglene stiller mer omfattende krav til skriftlige rutiner og journalføring av arbeidet som blir gjort i pelsdyrgården. De tydeligere kravene vil gi inspektørene et bedre grunnlag for å vurdere forholdene i dyreholdet når de er på tilsyn, sier seniorrådgiver Maria Været Veggeland i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Mink i gruppehold må følge dyrevelferdsprogram

Nytt av 1. januar er at minkprodusenter som vil ha flere enn ett dyr av hvert kjønn i samme bur, som kalles gruppehold, skal delta i dyrevelferdprogram.

Det er pelsdyrnæringa selv som har utviklet dyrevelferdsprogrammet og som skal administrere det. Programmet er godkjent av Landbruks- og matdepartentet.

Det er Mattilsynet som skal føre tilsyn med at kravene i forskriften blir fulgt, mens det er næringa selv som har ansvar for å følge opp innholdet i dyrevelferdsprogrammet og rapporterte til Mattilsynet om resultatene.

- Det er positivt at næringa selv har vært med på uviklingsarbeidet. Det vil gi eierskap til programmet, sier Veggeland i pressemeldingen.

Annonse

Strengere reve-regler

For oppdrettere som driver med rev er det også strengere regler som må følges fra første januar.

Det heter se at alle rever skal ha tilgang til aktivitetsobjekter som er spiselige, eller gode å tygge på

Det er også innført nye bestemmelser for å hindre at det blir avlet på rev med feil beinstilling. Kun dyr som er vurdert til å ha god, eller meget god beinstilling, kan nå brukes i avl. Sålegjengere, det vil si dyr som på grunn av svak beinstilling og overvekt trår ned på hele foten i stedet for bare på poten, skal avlives med en gang de blir oppdaget, heter det i de nye reglene.

Neste artikkel

– Blir jobben min forbudt, må jeg trolig flytte til byen