Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå får du produsere mer melk

Større behov for melk gjør at Tine vil øke forholdstallet.

Det er behov for fem millioner ekstra liter kumelk i 2018. Derfor anbefaler Tine å øke forholdstallet på disponibel kvote fra 0,98 til 0,99 ut året. Det er Landbruks- og matdepartementet som endelig fastsetter kvotene.

I kvoteforhandlingene i fjor ble det lagt opp til at en ny vurdering denne våren, og så langt viser prognosene til Tine at det er behov for mer melk. Den siste prognosen viser at det vil være behov for 1 503 millioner liter melk i år, men at produksjonen styrer mot 1 490 millioner liter, i stedet for de 1 498 millioner literne som lå i planene.

Annonse

Det er også nødvendig å sikre behovet for fett på lengre sikt, og fettbetalinga ble økt fra 1. mai i år.

Neste artikkel

Automatisk spyling av klauver både forfra og bakfra