Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå har 200 bønder miljøvennlig gårdstank

Bruker CO2 som kuldemedium

Klimavennlig: Rune Ranøien er både melkeprodusent og elektriker som jobber med support på Skalas gårdstanker. Han er veldig fornøyd med å ha en gårdstank med klimanøytralt kuldemedium på sin egen gård. Foto: Camilla Mellemstrand.
Klimavennlig: Rune Ranøien er både melkeprodusent og elektriker som jobber med support på Skalas gårdstanker. Han er veldig fornøyd med å ha en gårdstank med klimanøytralt kuldemedium på sin egen gård. Foto: Camilla Mellemstrand.

Fra og med 2017 bestemte Tine at alle melkeprodusenter som installerer ny gårdstank, skal installere tank med CO2 som kuldemedium.

Sammen med Skala og Sintef har de utviklet en gårdstank hvor freon er bytta ut med CO2. 200 gårdsbruk har i dag tatt i bruk slik gårdstanker.

CO2 har fått en renessanse som kuldemedium som følge av miljøbelastningen de kjemisk fremstilte kuldemediene som freon gir. Det er også svært høye avgifter på kjemisk fremstilte kuldemedier, noe som gjør driften av slike anlegg kostbare.

Betydelig miljøløft

Med ca 10 000 gårdstanker installert i norsk meieribruk, vil en overgang til CO2 som kjølemedium på gårdstankene innebære et betydelig miljøløft.

Annonse

– Ved en potensiell lekkasje vil en kilo med freon tilsvare et utslipp på 1340 kilo CO2. Et kilo CO2 vil til sammenligning tilsvare nettopp en kilo. Å bytte til CO2 vil dermed innebære en betydelig miljøgevinst, forteller fabrikksjef på Skala fabrikk, Atle Monsås.

Gjenvinner varmen

Nina og Rune Ranøien i Hoston i Trøndelag var de første som tok i bruk gårdstank med CO2 som kuldemedium. Rune er i tillegg til å være melkeprodusent, også elektriker, og jobber med support på Skalas gårdstanker.

– CO2 er meget energieffektivt og varmen som hentes ut i fra melken kan benyttes til oppvarming av varmt vann i større grad enn tanken vi hadde tidligere. Det kan hentes ut varmtvann med en temperatur på mellom 70 og 80 grader, som vi eksempelvis kan bruke til forvarming av vann til varmtvannsbereder, forvarmet drikkevann til kyrne eller oppvarming av rom. Varmegjenvinningen tilsvarer ca 2 øre pr produsert liter melk, så hvis du har kvote på 200 tonn vil det tilsvare 4000 kroner per år, forklarer Ranøien.

Effektforbruket på en CO2-tank er 20 prosent lavere for en tank som benytter freon som kuldemedium.

Neste artikkel

Går i bresjen for høyere norskandel