Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå har melkeproduksjonen passert fjoråret

Har endelig tatt igjen hele etterslepet, og neste år øker forholdstallet.

MELKEPRODUKSJON: Mens vi startet 2020 med et forholdstall på 0,95 starter vi 2021 med et forholdstall på 1,07. Arkivfoto
MELKEPRODUKSJON: Mens vi startet 2020 med et forholdstall på 0,95 starter vi 2021 med et forholdstall på 1,07. Arkivfoto

På mandag fastsatte landbruks- og matdepartementet at forholdstallet for disponibel kvote for kumelk blir på 1,07. Så kom tallene som viser at det fremdeles er bra fart i melkeproduksjonen.

I november leverte norske melkeprodusenter nesten 125 millioner liter melk. Det var 9 millioner liter mer enn i november 2019. Dermed er de totale leveransene i 2020 endelig høyere enn de var på samme tid i fjor. Marginen er 2,7 millioner liter, eller 0,5%.

Det er Q-meieriene som står for økningen og litt til, når oversikten fra markedsregulator Tine viser en økning på vel 6 millioner liter hos andre aktører. I alt har disse tatt mot 87,3 millioner liter melk, som tilsvarer en økning på 7,8 prosent.

Foruten disse leverandørene er det bare i noen få fylker at man per november har klart å øke melkeproduksjonen sammenlignet med 2019. Størst økning i både antall liter og prosent er det i Nordland. Melkebøndene i Nordland hadde i løpet av de 11 første månedene levert 93,7 millioner liter melk, og dette utgjør en økning på 2,8 prosent.

De andre fylkene som har økt leveransene er Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Troms og Finnmark. I disse fylkene ligger økningen på mellom 0,7 og 1,8 prosent. Med 213,3 millioner liter er Innlandet det fylket med størst produksjon av disse.

Annonse

Store og tunge melkeproduserende fylker som Trøndelag, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal har enda ikke kommet i pluss sammenlignet med leveransene i 2019. De ligger mellom 0,3 og 1,6 prosent bak.

Fra fylket med størst kvote, Trøndelag, har det kommet 303,8 millioner liter melk. Det er 0,7 prosent under leveransene på samme tid i fjor.

Da vi gikk inn i 2020 med et forholdstall på 0,95 startet året med å ligge 6,7 prosent bak leveransene i januar 2019. Så ble forholdstallet økt til 1,01 i starten av april, og fra da av har vi sakte men sikkert minsket gapet. Koronakrise og stengte grenser har gjort at etterspørselen etter meieriprodukter har gått opp, og i juni ble forholdstallet på ny satt opp til 1,05. Det har det vært siden, og i løpet av november var de totale melkeleveransene i pluss sammenlignet med året før.

Det har vært en liten nedgang i innholdet av både fett og protein. Fettprosenten har gått ned fra 4,37 til 4,35 prosent, mens proteinprosenten har gått ned fra 3,44 til 3,42 prosent.

Neste artikkel

Slik planlegger du melkeproduksjonen i 2021