Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå kan du sende speneprøve med melkebilen

Tankbilsjåføren tar den med og sender den til mastittlaboratoriet.

Nå kan du sette den hvite speneprøveeska ved tappestussen på melketanken, og la tankbilsjåføren ta den med og sende den til Tine sitt mastittlaboratorium i Molde.

Transporten vil ta om lag to døgn og ha kjøling helt fram til laboratoriet, skriver Tine Medlem på sine nettsider. Sender du prøven i helga vil transporten ta litt lenger tid.

Prøvene må sendes i en speneprøveeske med utfylt rekvisisjon og merkes tydelig med at den skal til Mastittlaboratoriet i Molde.

Posten vil fremdeles være et alternativ for de som foretrekker å sende prøvene på den tradisjonelle måten, men Posten har varslet at de kan bruke to døgn på frakten. Det har også vært tilfelle tidligere. Erfaringen til mastittlaboratoriet er at prøvene stort sett har klart seg bra tidligere, med unntak av de varmeste sommermånedene, men at prøver med litt forurensing ved uttak ofte er overvokst av bakterieblanding når de har kommet til laboratoriet.

Annonse

– Posten kan fortsatt benyttes der man har god erfaring. Det avgjørende er at det er tilstrekkelig porto på prøveeskene, slik at sendinga blir forsinket. I situasjoner der det haster veldig med transport kan Postens «pakke over natt» velges, skriver Liv Sølverød, som er leder for Mastittlaboratoriet i Molde.

Sender du speneprøvene med melkebilen vil den ha kjøling helt fram til mastittlaboratoriet. Foto: Tine

Speneprøver tas ved behov. Det kan gjerne være før mastittbehandling, før avsining og ved kontroll i laktasjon. Prøven skal fryses før sending. Tiden fra prøveuttak til prøven kommer til laboratoriet vil i noen situasjoner øke, men så lenge prøven er stabilisert på fryse eller kjøle skal det gå bra.

Ved behandling av akutte mastitter er det en utfordring at analyseresultatene kommer for seint. Det er det lite man kan gjøre med. I slike tilfeller må man bruke besetningshistorikk som grunnlag for valg av behandling.

– Det viktigste med speneprøveresultatene er å holde oversikt over mastittbakterier som forekommer i besetningen. Det gir grunnlag for god jurhelsestyring, skriver Sølverød.

Neste artikkel

Tine innstiller på 57 øre pr. liter i etterbetaling