Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå kan også ammekuprodusenter få avlsråd

Geno og Tyr kurser Tines avlsrådgivere

Med et stadig økende ammekutall i Norge har Tyr sett stort behov for avlsrådgiving.

Organisasjonen for spesialiserte kjøttprodusenter har derfor satt seg som mål at de i løpet av året skal starte opp betalt avlsrådgiving på kjøttfe.

Rådgivingen skal utføres av Tines avlsrådgivere i samarbeid med Geno og Tyr.

Annonse

Nylig ble Tines 23 avlsrådgivere kurset på Gardermoen. Tema var avlsarbeid på kjøttfe, avlsplaner i Storfekjøttkontrollen og bruksdyrkrysning.

Det ble lagt vekt på raseegenskaper, raseforskjeller, avlsplaner og resultat av kjøttfesemin på NRF.

Videre skal rådgiverne gjennom vurdering av kjøttfedyr og praktisk oppsett av avlsplan.

Avlsrådgivingen kan benyttes fra i høst, noe som betyr at mange kan få hjelp til å sette opp avlsplan for neste inseminerings-/paringssesong.

Neste artikkel

Lita ku, stort potensiale