Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå kommer indikatoren som skal hjelpe deg å løfte dyrevelferden

Hvordan er egentlig dyrevelferden i fjøset? Nå kommer verktøyet som kan hjelpe deg å bli bedre.

DYREVELFERD: Det er ti delidikatorer som ligger til grunn for dyrevelferdsindikatoren til Tine. Arkivfoto
DYREVELFERD: Det er ti delidikatorer som ligger til grunn for dyrevelferdsindikatoren til Tine. Arkivfoto

Melkeprodusentene til Tine får nå en dyrevelferdsindikator som skal hjelpe til å avdekke sterke og svake sider i egen drift. Tanken er at indikatoren skal brukes som et verktøy for å sette seg mål, gjennomføre tiltak og overvåke utviklinga over tid. Til dyras beste

I tillegg til at den forteller bonden status for egen drift gir den også mulighet for å sammenligne seg med gjennomsnittet av melkeprodusentene i Tine. Forutsetningen for å få gode svar er at man legger inn fullstendige og korrekte opplysninger i kukontrollen.

INDIKATOR: Olav Østerås er veterinær og fagspesialist i Tine Rådgiving og ansvarlig for dyrevelferdsindikatoren. Her sammen med Stine Kischel, som er fagrådgiver dyrevelferd i Tine. Foto: Kristin Bergo
INDIKATOR: Olav Østerås er veterinær og fagspesialist i Tine Rådgiving og ansvarlig for dyrevelferdsindikatoren. Her sammen med Stine Kischel, som er fagrådgiver dyrevelferd i Tine. Foto: Kristin Bergo

– Navnet indikator sier oss at den ikke gir et fasitsvar, selv om det som regel vil være god sammenheng mellom en beregna indikatorverdi og den faktiske dyrevelferden. Mye av det som er viktig for dyrevelferden kan vi bare finne ut av ved å gå i fjøset og se hvordan dyra har det, sier Olav Østerås til Tine sine medlemssider.

Han er veterinær og fagspesialist i Tine Rådgiving, og er mannen bak dyrevelferdsindikatoren.

I tiden fram til lansering skal Tine sine rådgivere gå gjennom en grundig opplæring, slik at de skal være i stand til å svare på spørsmål når løsningen rulles ut for alle før sommeren. I distrikt Nord er planen å lansere dyrevelferdsindikatoren den 20. mai. Deretter blir den lansert i distrikt etter distrikt og skal være ferdig rullet ut for alle i løpet av juni. Østlandet Sør følger etter distrikt Nord.a0

Annonse

På medlemssidene vil man finne dyrevelferdsindikatoren under fanen som heter Resultater og rapporter, og videre under Dyrevelferd. Der vil man finne et hovedtall og alle delindikatorene.

Hva inngår i dyrevelferdsindikatoren?

Dyrevelferdsindikatoren består av 10 delindikatorer som summeres i en hovedindikator. Nullpunktet for beregninga er landsmiddelet i 2015, som er satt til 100. Indikatoren oppdateres hver måned.

Dette inngår i dyrevelferdsindikatoren:

1. Klauvpleie (klauvskjæring, klauvsjukdom)

2. Kalv (dødelighet og sjukdom)

3. Dødelighet hos kyr

4. Avhorning

5. Ungdyr (dødelighet, sjukdom, tilvekst, innkalvingsalder)

6. Fruktbarhet kyr

7. Jurhelse

8. Stoffskiftesjukdommer

9. Utrangering av kyr

10. Produksjon

Kilde: Tine sine medlemssider

Indikatorene blir beregnet på ny hver måned, og den nye månedlige indikatoren er alltid basert på tall fra besetningen det siste året. Det er altså et rullerende 12 måneders gjennomsnitt som er grunnlaget.

Dersom det lyser en mørkegrønn farge mot deg på indikatoren betyr det at du er blant de 10 prosentene som skårer aller høyest på dyrevelferdsindikatoren, og er fargen lysegrønn betyr det at du er blant de 25 prosent beste.

Om du derimot får den røde fargen ligger du i den nedre enden av skalaen. Lyserød farge betyr at du ligger i den nederste fjerdedelen, og mørkerød farge betyr at du ligger blant de 10 prosentene med lavest uttelling på dyrevelferdsindikatoren.

– Vi vet fra tidligere prosjekter at fargekoder er et sterkt virkemiddel. Det forenkler, men samtidig kan det skape sterke inntrykk for den som ser. Vi vil derfor minne om at indikatoren ikke skal dømme god eller dårlig dyrevelferd alene. Det skal være et verktøy for å finne forbedringspotensial, og gjerne sammen med rådgiveren din, sier Olav Østerås.

Neste artikkel

Går i bresjen for høyere norskandel