Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå må du bestille signalmerker selv

Nortura vil ikke lenger bestille signalmerker for sine medlemmer. I høst må du derfor bestille dem direkte fra merke-produsenten.

Øre- og signalmerkene blir rimeligst om du bestiller dem samtidig mellom 1. og 22. november. Foto: Kristin Bergo
Øre- og signalmerkene blir rimeligst om du bestiller dem samtidig mellom 1. og 22. november. Foto: Kristin Bergo

Fram til nå har Nortura pleid å bestille signalmerker for sine produsenter, enten direkte til produsenten selv, eller gjennom lammingsringene. For å redusere kostnadene ved denne ordningen, blir du nå i høst nødt til å bestille merkene selv, skriver Nortura på sine sider.

Merkene bestiller du direkte fra OS ID sin nettbutikk, og Nortura poengterer at lederne av lammingsringene ikke lenger kan bestille for sine produsenter, men at hver enkelt produsent må bestille selv.

BESTILL FØR 22. NOVEMBER FOR STØRST RABATT

For å gjøre det billigst mulig, oppfordrer Nortura til å bestille signalmerkene samtidig med de ordinære ørmerkene. De melder at det er bedre å bestille for mange enn for få, siden signalmerkene også kan brukes til neste år.

Annonse

Som medlem av Nortura får du rabatt på elektroniske ørmerker som du bestiller etter 1. november. Dersom du bestiller mellom 1. og 22. november får du rabatt på 25 prosent. Rabatten blir mindre hvis du bestiller utover våren.

I tillegg gir Nortura 12 kroner per dyr i pristillegg som kjøpsstøtte av elektroniske øremerker. Med 25 prosent rabatt og 12 kroner i kjøpsstøtte, vil øremerkene kun koste 0,04 kroner per merke.

Neste artikkel

Fikk bukt med leddbetennelsene