Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå måles storfeslakt med laser

Over 62.000 storfeslakt er klassifisert med ny metode.

Slaktene lengdemåles fra første torntapp. 21 av 26 slakteri måler med laser. De resterende fem bruker en standardisert lang linial. Foto: Liv Jorunn D. Sagmo

7. januar i år, ble det innført ny metode for å klassifisere storféslakt med lengdemåling. Og frem til 19. mars har 62.000 slakt blitt klassifisert på den nye måten, skriver Animalia på sine nettsider.

Bonden «klassifiserer» selv

Den nye metoden baserer seg i stor grad på forholdet mellom vekt og lengde på slaktet, samt alder, kjønn, rase og data fra Husdyrregisteret.

Det er altså ikke lenger klassifisøren som skal avgjøre hvilken klasse slaktet havner i, i EUROP-systemet.

– 90 prosent av klassifiseringsjobben er det produsenten selv som gjør. Ved å legge inn korrekte data i husdyrregisteret, blir også klassifiseringen mest mulig nøyaktig, sier klassifiseringskonsulent Halvor Mikalsen i Animalia.

Annonse
Klassifiseringskonsulent Halvor Mikalsen i Animalia skal sørge for at alle slakterier i Norge klassifiserer likt. Foto: Liv Jorunn D. Sagmo

Kvalitetsnedgang i 2019

Så langt viser de gjennomsnittlige resultatene en kvalitetsnedgang, sammenlignet med samme periode i 2018. Dette har flere årsaker, skriver Animalia på sine nettsider.

Blant annet at det er slaktet en større andel melkefé enn kjøttfe i 2019, sammenlignet med samme periode i fjor.

– En maskin er objektiv

– Tanken bak det nye systemet er at det skal være objektivt. Når en klassifisør vet at produsenten får 7 ekstra kroner per kilo ved å gå opp en halv klasse, er det lett å skru på empatiknappen, hvis man er i tvil om hvilken klasse slaktet hører hjemme i. Nå er det maskina som skal gjøre denne jobben, sier Mikalsen til Norsk Landbruk.

I Norsk Landbruk nummer 8, kan du lese mer om klassifisering av storfeslakt. Her kan du bestille abonement.

Neste artikkel

Minner om dyrevelferdsprogram