Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå øker basisprisen på melk

Jordbruksforhandlingene er godkjent i Stortinget, og fra 1. juli kan du merke resultatet på melkeprisen.

Ny basispris fra 1. juli 2022 er 4,33 kroner per liter. Foto: Kristin Bergo
Ny basispris fra 1. juli 2022 er 4,33 kroner per liter. Foto: Kristin Bergo

Etter et over snittet spennende jordbruksoppgjør er nå målprisen på melk for det kommende året fastsatt.

Målprisen er den øvre gjennomsnittsprisen som Tine Råvare kan ta når de selger melk ut til meieriene, mens basisprisen, som er prisen ut til produsent, er målpris minus kostnader i Tine Råvare. Disse kostnadene er knytta til rådgivingstjenesten, gårdstank, analyser, inntransport og drift av Tine Råvare, skriver Tine.

På grunn av økte drivstoffkostnader, har særlig Tine Råvares kostnader knytta til inntransport gått opp den siste tida. Selv om deler av dette kompenserer gjennom prisutjevningsordningen, går andelen som dekkes ned, fordi melkevolumet er redusert, melder Tine.

Annonse

I forbindelse med jordbruksoppgjøret, blei partene enige om å sette målprisen for melk opp med 36 øre per liter. Samtidig har kostnadene for Tine Råvare gått opp med tre øre per liter, slik at økningen i basispris er 33 øre per liter.

Det betyr at ny pris er 4,33 kroner per liter fra og med 1. juli 2022.

Neste artikkel

Dyrebilsjåfør med ambisjoner