Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå skal velferden til verpehøna kartlegges

Animalia skal lede et fire år langt prosjekt.

AVIAR: Nå skal hønevelferden i 60 norske hønehus kartlegges. Bildet er fra produksjon av unghøner. Foto: Øystein Heggdal
AVIAR: Nå skal hønevelferden i 60 norske hønehus kartlegges. Bildet er fra produksjon av unghøner. Foto: Øystein Heggdal

Siden de fleste verpehøns i Norge blir avliva på gården, mangler vi systematiske data om helse og velferd for verpehøner i norske produksjonssystemer. Den kunnskapen skal nå samles inn.

I Norge har vi til enhver tid rundt fire millionar verpehøns. I prosjektet «Velferdshøna» skal det utvikles et praktisk verktøy for å vurdere velferden til verpehøner i frittgående systemer, og hvordan hønene har det mot slutten av produksjonsperioden.

Disse står bak prosjektet

Det er Animalia som skal lede prosjektet «Velferdshøna». Med seg har de samarbeidspartnerne:

Nortura

KLF

NMBU

Toten Eggpakkeri

Den Stolte Hane

Jonas Meling

Ytterøykylling.

Universitetet i København

Sveriges lantbruksuniversitet

Polish Academy of Sciences.

Prosjektet innebærer blant annet at det skal gjøres helse- og miljøregistreringer ved besk hos 60 verpehøneprodusenter. Det innebærer kliniske undersøkelse av levende høner og obduksjon av høner som er selvdøde, samt at man skal måle ulike miljøfaktorer.

Annonse

Kassasjonsresultatene for verpehøner som blir slaktet ved slakterier skal også undersøkes som en del av prosjektet.

Nye produksjonsmetoder og produksjonsmiljø stiller også nye krav til metodene man bruker for å vurdere dyrevelferden. I dette prosjektet tar man sikte på å utvikle og validere en transectmetode til bruk i fleretasjes aviarsystem. Et aviar er et system for frittgående høns der hønene kan bevege seg fritt mellom etasjene.

Hvilken effekt ulike miljøberikelser har for verpehøns skal også undersøkes i prosjektet, som har som mål å forbedre dyrehelsa og redusere dødeligheten i hønehuset. Det vil i sin tur gi økt verdiskaping for bonden og en mer bærekraftig norsk eggproduksjon, heter det hos Animalia.

Neste artikkel

Innfører avgift for fjørfeprodusenter