Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå trenger du ikke melde fra til Mattilsynet om døde dyr

Fra 1.mars er det Norsk Protein som skal ta hjerneprøver av døde storfe og småfe.

Fra 1.mars har du ivaretatt opplysningsplikten til Mattilsynet hvis du melder fra til Norsk Protein om døde dyr i besetningen. Foto: Camilla Mellemstrand
Fra 1.mars har du ivaretatt opplysningsplikten til Mattilsynet hvis du melder fra til Norsk Protein om døde dyr i besetningen. Foto: Camilla Mellemstrand

Tidligere har alle som driver med produksjonsdyr måttet varsle både Norsk Protein og Mattilsynet om døde dyr, men nå blir disse rutinene endret.

Fra 1.mars holder det at du henvender deg til Norsk Protein når storfe eller småfe i besetningen din dør.

Mattilsynet og Norsk Protein har inngått en avtale, som innebærer at Norsk Protein tar hjerneprøve av dyret samtidig som de henter kadaveret.

Varslingsplikt

Når du har varslet Norsk Protein har du samtidig ivaretatt varslingsplikten din til Mattilsynet.

Mattilsynet vil få tilgang til en web-portal der tilsynet kan se hvem som har meldt inn døde dyr og hvilke dyr om er prøvetatt. I denne oversikten vil Mattilsynet også få informasjon om dyr som ikke er prøvetatt, og grunnen til at det ikke er tatt prøver av dyret.

Gjelder ikke Finnmark

Annonse

Avtalen gjelder for hele landet unntatt Finnmark og områder der Norsk Protein ikke kjører. I disse områdene må du varsle Mattilsynet som tidligere.

Det er viktig at du melder fra med en gang et dyr dør eller blir avlivet i besetningen din slik at dyret ikke blir liggende så lenge at prøven blir ødelagt.

For å beskytte kadaver mot varme og forråtnelse anbefales det å lagre kadaver oppå paller på et luftig og skyggefullt sted og dekke til med trevirke e. l.

Smittsomme sykdommer må varsles

Dyr med symptomer på TSE ( en samlebetegnelse for sjeldne hjernesykdommer) må fortsatt meldes direkte til Mattilsynet.

Har du dyr med endret atferd skal du varsle Mattilsynet direkte. Eksempler på symptomer på TSE kan være skjelvinger i hodet, overfølsomhet for berøring, ustøhet og unormal kløe. Dyr med TSE vil ofte trekke seg bort fra flokken.

Husk at du også må varsle Mattilsynet dersom du har mistanke om at dyr i besetningen din har en smittsom sykdom/andre smittsomme sykdommer.

Neste artikkel

Slik får Jan Erik holdbare kyr