For seks år siden satte fire kyllingprodusenter ved Mjøsa seg ned og la en plan for et produkt de kalte Mjøskylling. Nå har de kjørt gjennom seks innsett med over 90 prosent norsk fôr.
For seks år siden satte fire kyllingprodusenter ved Mjøsa seg ned og la en plan for et produkt de kalte Mjøskylling. Nå har de kjørt gjennom seks innsett med over 90 prosent norsk fôr.

Nesten heilnorsk kylling

Over 90 prosent norske fôrråvarer

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Komplett

Bestill

3 nummer for 99,-

Neste artikkel

Her hviler kyllingene i vinduskarmen