Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nettkurs i praktisk sauehold

Gir grunnleggende kunnskap om sauebondens hverdag.

Studieforbundet Næring og Samfunns nettskole har i samarbeid med NSG utviklet et internettbasert kurs i praktisk sauehold. Kurset som har fått navnet «Sauehold gjennom året» egner seg både for enkeltpersoner, skoleklasser og studieringer skriver NSG på sine nettsider.

Les også: VIDEO: Slik forbereder Else lamminga.

ÅRET I EN SAUEBESETNING

Kurset er ment som en innføring for de som ikke kan så mye om sauehold fra før, men som ønsker å tilegne seg grunnleggende kunnskaper om sauen og sauebondens hverdag gjennom året. De som tar kurset følger sauebondens gjennom årstidene, fra dyra slippes på beite om våren, via sommer, høst og vinter fram til neste vår med lamming.

Les også: Austre Bokn: Øye der alle snakkar sau.

MANGE EMNER

Annonse

Utmarksbeiting og tilsyn, sanking og skilling etter sommeren i fjellet, før lamma høstveies og slaktes er noen av temaene som tas opp. Videre følger avlsarbeid og paringssesongen. Etter jul begynner drektighetstida med fostertelling, klipping og fôring, før ringen sluttes med den hektiske lammingsperioden. På slutten tar kurset for seg mer generelle tema rundt helse og velferd hos sau, samt lover og forskrifter.

LES OGSÅ: VIDEO: Se tips til lamminga.

LES OGSÅ: Betalar godt for sommarlam.

Neste artikkel

Yngre og tyngre lam