Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NMBU mener rå melk er å gamble med helsa

Fagmiljøene innenfor næringsmiddelhygiene og meieriteknologi mener det er en dårlig idé å åpne opp for å tillate salg rå melk og fløte til konsum.

Å tillate salg av rå melk og fløte til konsum er gambling med folkehelsa, mener fagmiljøene ved NMBU. Illustrasjonsfoto: Bondebladet

Mattilsynet har utarbeidet et forslag til nytt regelverk for omsetting av rå melk og fløte til konsum, og forrige uke gikk høringsfristen ut.

Skeptiske forskere

Blant de som er svært skeptiske til liberaliseringen av regelverket, er forskere innen meieriteknologi, næringsmiddelhygiene og mattrygghet på NMBU. I sitt høringssvar legger de vekt på at en hel rekke av analyser og studier har vist at konsum av rå melk er risikablet.

– Overvåking, forebygging og kontroll er grunnleggende prinsipp i folkehelsearbeid. Det nye forslaget er klart i strid med prinsippet om forebygging. Pasteurisering er et svært effektivt forebyggende tiltak mot matbåren smitte og alvorlig sykdom og er en metode som har blitt benyttet i over hundre år. Gjennom å åpne opp for omsetning av upasteurisert melk fjerner man et svært vesentlig nivå av forbrukervernet, skriver instituasjonen i sitt høringssvar.

Ikke lavere næringsverdi

Annonse

NMBU legger videre vekt på at det ikke finnes vitenskapelige holdepunkter for at melk får lavere næringsverdi ved pasteurisering.

– Vi ser derfor overhodet ikke noen grunn til at Norge skal åpne opp for omsetning av rå melk og fløte.

Må stille andre krav

Fagmiljøene på NMBU mener at hvis forslaget går gjennom, vil det måtte stilles helt andre krav til bøndene hva gjelder kjenneskap til egne produksjonsdyr, hygienekontroll og ikke minst grundig innsyn i hva slags biologisk mangfold rå melk faktisk har.

– Sykdomsfremkallende bakterier finnes i rå melk. At dyra som har produsert melka, er friske, er ingen garanti for at slike bakterier ikke blomstrer opp i melka og fører til sykdom hos de som drikker melka. Vi står fast ved det som tidligere er sagt, å spise og drikke rå melk er å gamle med helsa.

Neste artikkel

Tine gir haik til små konkurrenter