Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nofence godkjent for storfe og sau

Mattilsynet har akseptert bruken av Nofence-teknologien til storfe og sau, i tillegg til geit.

Mattilsynet åpner nå for at viruelle gjerder også kan brukes på sau og storfe. Foto: Produsenten.
Mattilsynet åpner nå for at viruelle gjerder også kan brukes på sau og storfe. Foto: Produsenten.

I 2019 deltok 100 norske storfebønder og 70 sauebønder i en kontrollert utprøving av Nofence for storfe og sau.

Mattilsynet, som vurderer denne teknologien opp imot lovkrav om dyrevelferd, har ført tilsyn hos pilotkunder der Nofence ble brukt. Tilsynet har akseptert bruken.

– Vi er svært tilfredse med at Mattilsynet har vurdert bruken av Nofence, også på storfe og sau, til ikke å være i konflikt med dyrevelferdsregelverket. Så langt har tilsynet akseptert bruken av Nofence til storfe, sau og geit, sier daglig leder av Nofence, Marianne Sundsbø, i en pressemelding.

En av grunntankene bak teknologien har vært et ønske om å bidra til mer bærekraftig bruk og utnyttelse av areal og beiteressurser.

Det kan være svært utfordrende å sette opp gjerder, og i mange tilfeller er det heller ikke et reelt alternativ. Gjennom en brukervennlig mobilapp kan bønder med Nofence enkelt gjerde inn eksisterende og nye beiteområder ved hjelp av pekefingeren,

– Vi er svært fornøyde med at mange av våre kunder gir tilbakemeldinger om at nye arealer tas i bruk, sier Sundsbø.

Annonse

Samtidig som selskapet utvider sitt marked nasjonalt ved å gjøre teknologien tilgjengelig for storfe og sau, skal også produktet lanseres internasjonalt. Nofence opplever allerede stor pågang fra flere europeiske land, USA og Canada, skriver selskapet.

Nofence ser fram til lansering i Storbritannia.

– Vi har gjort et grundig forarbeid og gleder oss til å bli enda bedre kjent med britiske bønder gjennom at de får praktisk erfaring med bruken av Nofence, sier Sundsbø.

Neste artikkel

Ingen grenser for virtuelle gjerder