Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
TRAFIKK: Atle har prøvd hvordan det fungerer å gjerde med Nofence opp mot trafikkerte veier. Han satt Nofence-grensa cirka 30 meter fra veien.
TRAFIKK: Atle har prøvd hvordan det fungerer å gjerde med Nofence opp mot trafikkerte veier. Han satt Nofence-grensa cirka 30 meter fra veien.

Nofence mot ugras i kornåkeren

Den økologiske kornprodusenten Atle Næss på Inderøy i Trøndelag har fått et nytt våpen i kampen mot ugras i kornåkeren. Nofence-klaver på ammekyrne har gjort det mulig å fjerne permanent gjerde med sauenetting og strømtråd mot åkeren.

TEKST OG FOTO: Elin H. Sikkeland, NLR Trøndelag

– Nå har jeg fått en sømløs overgang mellom jordekanten og beitet, og dette gjør at særlig flerårig rotugras ikke får etablert og spredd seg fra gjerdesona, på samme måte som tidligere. Det blir også mye lettere å komme til med beitepusser i kantsonene om nødvendig, forklarer Næss.

FØRSTE ÅR UTEN KYR I ÅKEREN

Etter litt leveringstrøbbel for Nofence i årets sesong kom Atle i gang med Nofence-klaver på 45 charolais-ammekyr i juli i år. Permanentgjerder og strømgjerder ble fjernet i løpet av sommeren, og for første gang på 30 år med ammeku, har han ikke hatt ei eneste ku i kornåkeren! Atle sin erfaring er at kyrne har mye mer respekt for Nofence-grensa enn for et fysisk gjerde, om det er sauenetting eller strømtråd. Siden han kom såpass seint i gang med beitesesongen, og har mange høstkalvere, var det kun tre kalver som gikk med flokken.

– Alle disse hadde Nofence-klave. Det er viktig å følge ekstra nøye med på kalver med klave i beitesesongen. De vokser raskt, og det vil være behov for å justere klavene, sier han.

STOR OG SMÅ: 45 kyr og tre kalver har gått med klavene i høst.
STOR OG SMÅ: 45 kyr og tre kalver har gått med klavene i høst.

OVERBEITING PÅ KORNAREAL

Etter treskinga i høst fikk dyra også tilgang til mye stubbåker, og da fikk Atle prøvd hvordan det fungerte opp mot større og mer trafikkerte veier. Han satte Nofence-grensa cirka 30 meter fra veien, og det fungerte helt fint.

– Det var kanskje heller bilistene som sperra øya litt ekstra opp, siden det var ei bøling med ammkyr uten gjerde, bokstavelig talt rett ved veikanten, smiler han.

Annonse

Det er veldig lite å utsette på Nofence-klavene etter Atles mening.

– Det største minuset var kanskje at det var seks–åtte klaver som datt av i løpet av sesongen. Disse løsnet i festet på halsbåndet, særlig når dyra klødde seg mot trær. Det bør gjøres en justering av festemekanismen til neste sesong. En tjukk kvalitetsstrips eller en karabinkrok kan nok løse mye, sier han.

Er det telefondekning på hele beitet, er det heldigvis relativt enkelt å finne igjen klavene. Atle finner posisjonen i appen, og når han er nært, og med blåtann-dekning mellom telefon og klave, kan han få klaven til å spille av en melodi. Atle har funnet igjen alle sine klaver i år, men det er jo litt mer styr å få på klaver igjen på dyra på beite, enn i fanghekk i fjøset. Ei ku fikk litt gnagsår av klaven, men det kom helt på slutten av sesongen, når de gikk og vandret mye i stubbåkeren.

EFFEKTIVT: NoFence sparer enormt mange timer som ellers ville ha gått med til vedlikehold av fysiske gjerder.
EFFEKTIVT: NoFence sparer enormt mange timer som ellers ville ha gått med til vedlikehold av fysiske gjerder.

HOLDBARHET ER AVGJØRENDE

– Det mest spennende er hva slags levetid klavene viser seg å ha. Siden det er såpass nytt, er det vanskelig å forutse, og de blir utsatt for svært hardhendt bruk, sier Atle.

Batterikapasiteten var det litt skriverier om etter den første sesongen på storfe i 2019, men der er klavene fra 2020 i en helt annen liga. Da Atle sanket inn dyra i slutten av oktober, lå batterikapasiteten på alle klavene på mellom 75 og 100 proset. Atle er en travel mann, som i tillegg til å være gårdbruker, driver stort med flishogging og bioenergi. Han er svært opptatt av å nytte de ressursene som blir tilgjengelige når man rydder et kulturbeite, og god beiting og skjøtsel i etterkant holder beite åpent og gir god mulighet for bra tilvekst på dyra. Han har hatt en aktiv kårkall, som har tatt ansvar for mye gjerde- og beiteettersyn.

– Når kårkallen ikke kunne drive like aktivt lenger, forsto jeg hvor mye arbeid som ble lagt ned for å holde gjerder på 700 dekar kultur- og innmarksbeite i orden, i tillegg til å holde oversikt over hvordan dyra hadde det, meddeler han.

Der har Nofence kommet inn som et svært godt hjelpemiddel. Det er nå slutt på å lete etter dyr på et stort beiteområde, og tilsynet går mye kjappere. Siden det nå ikke brukes tid på å gå over gjerder, kan mer tid brukes på tilsyn med dyra. Nå er det heller ikke noen gjerder som hindrer ferdsel med firehjulingen, som det har vært tidligere, så det er lettere å ferdes på og mellom beiteområdene.

– Etter å ha fått Nofence-klaver, er det mye triveligere å tenke framover mot neste beitesesong, sier en fornøyd bonde.

Denne saken står på trykk i Norsk Landbruk nr 3.

Neste artikkel

- Dårlige øremerker er også et HMS-problem